Sjøisen i Antarktis setter ny minimumsrekord i februar 2022

Sjøisutbredelsen i Antarktis sitt årlige minimum fant sted 18. februar, med et isdekke på 2.17 millioner km²(*). Dette er ny minimumsrekord siden satellittobservasjoner av sjøis startet for mer enn 40 år siden. Den nye rekorden er 3% lavere enn den forrige rekorden fra 2017, som var på 2.24 mill km².

 

"Antarctic daily sea-ice extent and the minimum ice extent, February 24"

Figur 1: [Venstre] Daglig sjøisutbredelse for i fjor og i år (sort linje), samt referansekurver for årene 2014 og 2017 - årene med høyeste og laveste nivå for sjøis målt i Antarktis. Inneværende år vises med en kombinasjon av sort og rød linje fordi to ulike metoder ligger til grunn for dataene. Den sorte linja representerer "Interim Climate Data Record data", og den røde en nær sanntids-data serie. Grå viser medianen for 30-årsperioden 1981 - 2010, og stiplet grå linje markerer høyeste og laveste verdi gjennom året for hele dataserien 1979 - 2021. [Høyre] Sjøiskonsentrasjonen i Antarktis 24. februar 2022.

Isutbredelsen i Antarktis nådde høye nivåer i juli og august 2021, men har vært lav fra november. I 2022 har isutbredelsen fortsatt å være på den lave siden, og fra midten av februar har nye minimumsrekorder blitt satt. Tabellen under viser de 5 laveste og 5 høyeste minimumsnivåene målt i Antarktis samt hvilken dag de inntraff:

Topp 5 laveste minimumsnivå for sjøisen i Antarktis

Topp 5 høyeste minimumsnivå for sjøisen i Antarktis

2022-02-18    2.17 millioner km2

2017-03-01    2.24 millioner km2

2018-02-19    2.33 millioner km2

1997-02-26    2.48 millioner km2

2011-02-21    2.52 millioner km2

2008-02-19    4.09 millioner km2

2013-02-19    3.91 millioner km2

2015-02-22    3.87 millioner km2

2003-02-19    3.84 millioner km2

2014-02-18    3.83 millioner km2

Til tross for at årets minimumsnivå er en klar ny rekord er det fortsatt vanskelig å konkludere om langtids- og framtidige trender. Fram til 2015 viste sjøisen i Antarktis en svak økning over flere tiår, og rekordstort isdekke ble nådd i 2014 (eller 2015, avhengig av hvilken måned man ser på). Deretter fulgte en brå endring, og rekord-lave verdier i 2017. Dette ga store interannual variasjon i sjøisdekket. Store årlige varasjoner har fortsatt siden da, og ingen tydelig trend er funnet. Denne figuren viser sjøistrender i Antarktis bakover i tid.

Når det gjelder månedlige gjennomsnittverdier er årets februar-verdi den nest laveste som har vært målt, kun slått av februar 2017. Langtidstrenden for februar er for første gang svakt negativ (ikke statistisk signifikant).  

"Antarctic monthly sea-ice extent in February"

Figur 2: Tiddsserie for månedlig sjøisutbredelse i Antarktis for februar måned. Sort linje viser trendlinja basert på referanseperioden 1981-2010.

Sjøisen i Antarktis dekker store områder, og isen i ulike områder kan oppføre seg ulikt. Det vil si at rekordlavt nivå for sjøisutbredelsen i Antarktis totalt sett ikke trenger å bety at nivået er rekordlavt også i hver enkelt region. Figuren under viser et kart for iskonsentrasjon for februar 2022 samt et anomalikart som viser forskjell i forhold til klimareferanseperioden 1981-2010. Den store reduksjonen i sjøis i 2022 er konsentrert i Rosshavet, mot Amundsenhavet, og i de ytre delene av sjøisdekket i Weddelhavet.

Figur 3: Månedlig sjøistilstand for Antarktis i februar 2022. [Venstre] Gjennomsnittlig iskonsentrasjon for februar. [Høyre] Iskonsentrasjonsanomali for februar 2022 relativt til 1981-2010. Sektoren mellom de røde linjene er Weddelhavet, mellom blå og rød linje ligger Bellingshausenhavet og Amundsenhavet, og mellom grønn og blå linje ligger Rosshavet.

Daglig sjøisutbredelse blir beregnet for de tre sektorene markert i figur 3; Weddellhavet, Bellingshausenhavet og Amundsenhavet, og Rosshavet. Disse isindeksene vises under sammen med den totale isutbredelsen for Antarktis.

Figur 4: Daglig isutbredelse for inneværende år (sort linje), og alle tilgjengelige år tilbake til 1979. Linjefargen representerer hvert enkelt år, men er også valgt slik at tiår grupperes sammen. [Øverst til venstre] Weddellhavet, [øverst til høyre] hele Antarktis, [nederst til venstre] Bellingshausenhavet og Amundsenhavet, og [nederst til høyre] Rosshavet. Figur 3 viser de tre regionenes plassering.

Merk at Meteorologisk institutt også produserer ukentlige isnavigasjonskart for Antarktisk sommer. Figuren under viser iskartet for Weddellhavet for 28. februar. Flere iskart finnes her.

__________________________

* Da denne saken første gang ble publisert (28. februar) var minimumsdatoen 24. februar og med en isutbredelse på 2.07 millioner km². Dette minimum var basert på foreløpige, operasjonelle data som er ment å suplementere klimadataserien. Nå da klimadataserien er oppdatert for denne periode er den eksakte minimumsdato 18. februar og årets minimumsutbredelse er 2.17 millioner km².