Signe Aaboe

Signe Aaboe jobber i Avdeling for fjernmåling og dataforvaltning i FoU-divisjonen. Hun har en mastergrad i fysikk-geofysikk fra Københavns Universitet og en doktorgrad i fysisk oseanografi (2008) fra Universitetet i Bergen. Siden 2013 har hun jobbet som forsker innen fjernmåling av sjøis med hovedfokus på sjøisklassifisering kalkulert fra passive mikrobølgeradiometre og scatterometre. Aaboe er engasjert i utviklingen av operasjonelle sjøisovervåkningstjenester (EUMETSAT OSI SAF , CMEMS) samt utviklingen av lange klimakonsistente dataserier av sjøis (EU Copernicus C3S).

signe.aaboe@met.no