Sjøisemissivitet

Nordlige halvkule Sørlige halvkule

latest emissivity nh

latest emissivity sh

 

    For mer informasjon om sjøisemissivitetsproduktet, se websiden til EUMETSAT OSI SAF. Denne inkluderer både data, dokumentasjon og quicklooks.