Sea Ice Analyst

Trond Robertsen

Trond Robertsen isanalytiker ved Istjenesten og meteorologisk konsulent ved Vervarslinga i Nord-Norge. Flere perioder på de arktiske øyene Hopen og Bjørnøya, isfjell-speiding i Baffin Bay, pedagogisk opplæring i isobservasjon for studenter ved University of Cape Town, deltaker på forelesninger i "Polar Code" ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø.

 

Signe Alvarstein

Signe Alvarstein har vært med istjenesten ved Meteorologisk institutt siden den flyttet fra Oslo til Tromsø i 1997 og iskartene begynte å produseres digitalt. Hun er en av konsulentene som er ansvarlige for den daglige analysen av satellittdata og produksjonen av iskart i Tromsø.