Følg smeltesesongen i Arktis på cryo.met.no!

Denne websiden viser daglige oppdaterte figurer over endringen i sjøis-utstrekningen i Arktis til slutten av den arktiske smeltesesongen 2019.


Sjøis-utstrekning i den arktiske smeltsesongen 2019, sammenliknet med de 5 siste årene,
og to tidligere rekordlave år (2007 og 2012).
Daglige data for sjøis-utstrekning blir prosessert ved EUMETSAT OSI SAF. 

Data for sjøis-utstrekningen er prosessert på Meteorologisk Institutt for prosjektet EUMETSAT Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility. 

Ytterligere figurer med dokumentasjon kan man finne her.

Tags: