Denne nettportalen gir tilgang til de nyeste produktene og informasjonen om sjøis, snø og permafrost - kryosfæren - fra Meteorologisk institutt.

Nyheter

KEPLER oppdatering

Som de fleste andre er også KEPLER-posjektet sterkt preget av COVID-19 pandemien. Alle arrangementer som  krever fysisk tilstedeværelse av deltakerne er utsatt til et senere tidspunkt, og mange av dem er blitt byttet til videokonferanse format. Når det gjelder rapporter (deliverables) og anbefalinger, har pandemien imidlertidig hatt mindre innvirkning. KEPLER-prosjektet styres og koordineres av Nick Hughes, lederen av Istjenesten ved Meteorologisk Institutt.

 

Tags: 

Ice Watch og App-utvikling

I løpet av de siste seks månedene har vi mottatt mange bidrag gjennom Ice Watch og testing av vår nye mobilapplikasjon IceWatchApp. Totalt består databasen av nærmere 10 000 individuelle havisobservasjoner fra forskning, operasjoner og polarturisme-cruise i avsidesliggende polare farvann. For å nevne noen få fartøyer vi for øyeblikket har i vår Ice Watch-database; FF Kronprins Haakon, KV Svalbard, HI Sverdrup, Polarstern og Akademik Fedorov.

Tags: 

2-år PostDoc innen sjøisdataassimilasjon

 Vi har en 2-år PostDoc stilling innen sjøisdataassimilasjon !

Søknadsfristen er 23. november.

Tags: 

2020 er et av årene med minst is i Arktis

Hittil er 2020 et av årene vi har målt minst is i Arktis. I oktober mangler det nærmere fire millioner kvadratkilometer is sammenlignet med det som var vanlig på 80-tallet. Det tilsvarer ti ganger Norges areal.

Tags: 

Nye snødybdefigurer på cryo.met.no

Snødybde observeres daglig, både manuelt og automatisk, på stasjoner over hele Norge. På cryo.met.no har vi nå videreutviklet et produkt som viser snødybden så langt denne vinteren i forhold til hva det pleier å være og tidligere rekorder.

Tags: