Denne nettportalen gir tilgang til de nyeste produktene og informasjonen om sjøis, snø og permafrost - kryosfæren - fra Meteorologisk institutt.

Nyheter

Svalbard: kryosfærens status for 2020

2020 er det varmeste året målt i Norge siden målingene startet for mer enn 120 år siden. På Svalbard var det også varmere enn normalt. Årsrekorden fra 2016 ble ikke slått, men sommeren 2020 var den varmeste sommeren som er registrert på Svalbard siden målingen startet i 1899. Hvilke typer kryosfæriske observasjoner finnes på cryo.met.no for Svalbard, og hvordan har 2020 preget øygruppas kryosfære?

Tags: 

Sjøisutbredelsefigur med oppdaterte minimumsår

Arktiske sjøisutbredelse2020 fikk den nest laveste sjøisutbredelsen som er registrert i Arktis, og kommer etter 2012 som var rekordlav. Derfor oppdaterer vi nå vår figurer med daglige sjøisutbredelse som inkluderer de to siste årene med den laveste sjøisen som referansekurver.

Tags: 

OSI SAF Sea Ice Index v2.1 - nye klimaindikatorer for sjøis

sii graphsPå vegne av OSI SAFs sjøis-team er det en glede å presentere den nye OSI SAF Sea Ice Index v2.1. Den nye indeksen består av både sjøisutbredelse og sjøisareal, og inneholder globale, hemisfæriske og regionale data.

Tags: 

Ice Watch og App-utvikling

I løpet av de siste seks månedene har vi mottatt mange bidrag gjennom Ice Watch og testing av vår nye mobilapplikasjon IceWatchApp. Totalt består databasen av nærmere 10 000 individuelle havisobservasjoner fra forskning, operasjoner og polarturisme-cruise i avsidesliggende polare farvann. For å nevne noen få fartøyer vi for øyeblikket har i vår Ice Watch-database; FF Kronprins Haakon, KV Svalbard, HI Sverdrup, Polarstern og Akademik Fedorov.

Tags: 

KEPLER oppdatering

Som de fleste andre er også KEPLER-posjektet sterkt preget av COVID-19 pandemien. Alle arrangementer som  krever fysisk tilstedeværelse av deltakerne er utsatt til et senere tidspunkt, og mange av dem er blitt byttet til videokonferanse format. Når det gjelder rapporter (deliverables) og anbefalinger, har pandemien imidlertidig hatt mindre innvirkning. KEPLER-prosjektet styres og koordineres av Nick Hughes, lederen av Istjenesten ved Meteorologisk Institutt.

 

Tags: