Denne nettportalen gir tilgang til de nyeste produktene og informasjonen om sjøis, snø og permafrost - kryosfæren - fra Meteorologisk institutt.

Nyheter

Meteorologisk institutt overtar Ice Watch!

Icewatch logoMeteorologisk institutt har nå tatt over drift og utviklingen av observasjonsverktøyet Ice Watch, sjekk ut den nye hjemmesiden!

Tags: 

Rekordlite sjøis i Arktis for oktober

Oktober 2019 føyer seg inn i rekken av måneder som hadde rekordlite sjøis i Arktis og den kraftigste reduskjon i isdekket forekommer nord for Sibir og Alaska.

 

Tags: 

2019 sjøis minimum - lite is, men ikke rekordlite

September er typisk den måneden i året hvor det er minst sjøis i Arktis. Samtidig, på den andre siden av kloden, er det rundt september at man finner mest sjøis i Antarktis. Men hvordan oppførte årets september-is seg i forhold til tidligere år?

Tags: 

Nest laveste augustnivå for sjøisutbredelse i Arktis siden 1979

 August 2019 hadde den nest laveste sjøisutbredelsen for Arktis av alle augustmåneder siden 1979.

Tags: 

Følg smeltesesongen i Arktis på cryo.met.no!

 Denne websiden viser daglige oppdaterte figurer over endringen i sjøis-utstrekningen i Arktis til slutten av den arktiske smeltesesongen 2019.

Tags: