Denne nettportalen gir tilgang til de nyeste produktene og informasjonen om sjøis, snø og permafrost - kryosfæren - fra Meteorologisk institutt.

Nyheter

På ski over Nordpolen gjennom drivende is

Børge Ousland og Mike Horns 87 dager lange ekspedisjonen for å krysse Polhavet og gå over Nordpolen på ski - fra båt til båt, uten forsyninger - foregikk under vekslende isforhold. Ved hjelp av isdriftprodukter som avledes daglig fra satellittmålinger estimerer vi hvor stor innflytelse isens drift har hatt på ekspedisjonen. 

Tags: 

Break-out session på Arctic Frontiers 2020

KEPLER breakout-session flyer Meteorologisk Institutt inviterer til en breakout-session på Arctic Frontiers 2020-konferanse i Tromsø.

Tags: 

MOSAiC-ekspedisjonen synlig fra verdensrommet.

Den lyse prikken er MOSAiC-ekspedisjonen observert med NOAA-20-satellitten (VIIRS DNB-kanalen).

Tags: 

Meteorologisk institutt overtar Ice Watch!

Icewatch logoMeteorologisk institutt har nå tatt over drift og utviklingen av observasjonsverktøyet Ice Watch, sjekk ut den nye hjemmesiden!

Tags: