Denne nettportalen gir tilgang til de nyeste produktene og informasjonen om sjøis, snø og permafrost - kryosfæren - fra Meteorologisk institutt.

Nyheter

Årets snøsmelting - dag for dag

Snødekkekart for Norge 2020.04.01Mens deler av Sør-Norge går en grønnere vår i møte finnes det fortsatt store mengder snø mange plasser i Norge. 

Tags: 

Status for sjøisutbredelse våren 2020

Sjøisens årlige maksimumsutbredelse for Arktis og minimumsutbredelse for Antarktis finner sted i februar/mars. Ved hjelp av satellittdata prossessert ved Meteorologisk institutt kan sjøisutbredelsen overvåkes på daglig basis.

Tags: 

På ski over Nordpolen gjennom drivende is

Børge Ousland og Mike Horns 87 dager lange ekspedisjonen for å krysse Polhavet og gå over Nordpolen på ski - fra båt til båt, uten forsyninger - foregikk under vekslende isforhold. Ved hjelp av isdriftprodukter som avledes daglig fra satellittmålinger estimerer vi hvor stor innflytelse isens drift har hatt på ekspedisjonen. 

Tags: 

Break-out session på Arctic Frontiers 2020

KEPLER breakout-session flyer Meteorologisk Institutt inviterer til en breakout-session på Arctic Frontiers 2020-konferanse i Tromsø.

Tags: