Korte tidsperiod havisprognoser

Istjenesten har tilgang til dataene fra flere korte tidsperiod, 10 dager eller mindre, havissprognoser og har utarbeidet visualiseringer av disse for å markere nøkkelparametrene for haviskonsentrasjon, tykkelse og driv. Vi presenterer her den grafikken til 6 dager for i dag, og 24, 48, 72, 96, 120, 144 og 168 timer. Avhengig av modellens produksjonstid er det en ekstra forskyvning på 14 til 27 timer til disse tidspunktene. Disse prognosemodellene er valgt fordi deres romlige oppløsninger er bedre enn 5 km, og derfor nærmer seg en skala som de kan vise de finere detaljene om havisen og forholdene innenfor Svalbardfjordene.

Ettersom disse prognosene er laget eksternt til istjenesten, kan vi ikke garantere deres tilgjengelighet eller nøyaktighet. Disse må derfor betraktes som demonstrasjon eller eksperimentelle, og brukes på egen risiko. Ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp til å tolke disse. Under grafikken finner du en seksjon som gir en kort beskrivelse og lenker til ytterligere informasjon om prognosemodellene.

På grunn av prognosene som leveres fra forskjellige kilder, og har varierende behandlingstider, vil denne siden motta oppdateringer rundt følgende UTC-tider i løpet av dagen: GOFS3.1 kl. 04:15, neXtSIM kl. 11:00, Barents-2,5 km kl. 11:40, og avstands- og retningsplott 16:30. Tidspunktene for de siste oppdateringene er vist nedenfor:

GOFS3.1 neXtSIM Barents-2.5km Dist/Dir

Grafikk

  GOFS3.1 neXtSIM Barents-2.5km
I dag 

Latest GOF3.1 present day forecast27 timer

Latest neXtSIM present day forecast14 timer

Latest Barents-2.5km present day forecast15 timer

Dag 1 (24 timer)

Latest GOF3.1 1-day forecast51 timer

Latest neXtSIM 1-day forecast38 timer

Latest Barents-2.5km 1-day forecast39 timer

Dag 2 (48 timer)

Latest GOF3.1 2-day forecast75 timer

Latest neXtSIM 2-day forecast62 timer

Latest Barents-2.5km 2-day forecast63 timer

Dag 3 (72 timer)

Latest GOF3.1 3-day forecast99 timer

Latest neXtSIM 3-day forecast86 timer

Ikke aktuelt
Dag 4 (96 timer)

Latest GOF3.1 4-day forecast123 timer

Latest neXtSIM 4-day forecast110 timer

Ikke aktuelt
Dag 5 (120 timer)

Latest GOF3.1 5-day forecast147 timer

Latest neXtSIM 5-day forecast134 timer

Ikke aktuelt
Dag 6 (144 timer)

Latest GOF3.1 6-day forecast171 timer

Latest neXtSIM 6-day forecast158 timer

Ikke aktuelt

Animasjoner

For å forstå dynamikken til havisen har vi også utarbeidet en animasjon i MPEG-4 (.avi) format. Dette gir en visualisering av hvert gangstrinn i hver modell.

GOFS3.1 neXtSIM Barents-2.5km
Animation of latest GOFS3.1 forecast Animation of latest neXtSIM forecast Animation of latest Barents-2.5km forecast

Prognosemodellene

Prognosemodellene initialiseres ved hjelp av forskjellige datasett til de som ble brukt til å tegne iskartene, og blir deretter tvunget til å bruke forskjellige vær- og havvarsler. En beskrivelse av de forskjellige prognosemodellene er gitt nedenfor. Dette gir informasjon om grunnleggende oppsett, med lenker til mer detaljert, teknisk informasjon.

GOFS3.1

Global Ocean Forecasting System (GOFS) 3.1-prognosen er produsert av Naval Research Laboratory: Ocean Dynamics and Prediction Branch og gir en 180-timers prognose på et globalt nett som er 0,08 ° lengdegrad med 0,04 ° breddegrad. Dette tilsvarer et 2 x 4 km nett ved 80 ° N. Havvarselet er fra HYbrid Coordinate Ocean Model (HYCOM), med 41 vertikale lag, koblet til Los Alamos National Laboratory Community Ice CodE (CICE), og med data assimilering blir håndtert av Navy Coupled Ocean Data Assimilation (NCODA) -systemet. Atmosfærisk (vær) tvang kommer fra NAVy Global Environmental Model (NAVGEM).

Den opprinnelige haviskonsentrasjonen er en kombinasjon av Advanced Microwave Scanning Radiometer 2 (AMSR2) passiv mikrobølge satellitt og Multisensor Analyzed Sea Ice Extent (MASIE). MASIE inkorporerer det interaktive multisensor snø- og iskartleggingssystemet (IMS) som kjører på U.S. National Ice Center (USNIC). Mer informasjon om havisens dataassimilering og prediksjon finnes i presentasjonen av Allard og andre, 2014, og papirer av Metzger og andre, 2014, og Posey og andre, 2015.

neXtSIM

NeXtSIM (ARCTIC_ANALYSISFORECAST_PHY_ICE_002_011) prognosen er produsert av Copernicus Marine Service (CMEMS) og gir en 168-timers prognose over et 3 til 3 km rutenett som dekker Arktis, men unntatt den kanadiske øygruppen, Baffin Bay og Hudson Bay. neXtSIM er tvunget med prognoser for overflateatmosfære fra European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) og havvarsler fra CMEMS TOPAZ4 (ARCTIC_ANALYSIS_FORECAST_PHYS_002_001_a) prognosen.

Prognosen assimilerer den europeiske organisasjonen for utnyttelse av meteorologiske satellitter (EUMETSAT) OSI SAF haviskonsentrasjoner, avledet fra både Special Sensor Microwave - Imager/Sounder (SSMIS) (OSM-401) og AMSR2 (OSI-408) passiv mikrobølge satelliter.

Havismodellen bruker en Bingham-Maxwell (BBM) havis reologi på et adaptivt lagrangisk trekantnett på 10 km gjennomsnittlig cellelengde. Dette blir deretter interpolert til det vanlige nettet på 3 km oppløsning. Utgangene som leveres med timefrekvens er haviskonsentrasjoner, tykkelse, drivhastighet og snødybde. Mer informasjon om neXtSIM og dets evner finner du i papirene fra Rampal og andre, 2016, og Williams og andre, 2021.

Barents-2.5km

Barents-2,5 km-varselet er produsert av Hav-og-Is-delen av forsknings- og utviklingsavdelingen i meteorologisk institutt og gir en 66-timers prognose for Barents-, Norges- og Grønlandshavet. Havmodellen er Regional Ocean Modeling System (ROMS), koblet til CICE havismodell ved bruk av OASIS-MCT, og med 4DVAR dataassimilering. Atmosfærisk værpåvirkning er gitt av det AROME-Arctic konvektive skala-prognosesystemet ved meteorologisk instituttet.

Varselet assimilerer informasjon om AMSR2 haviskonsentrasjon fra Universitetet i Bremen.

Virkelig Applikasjon

En viktig bruk av prognosemodeller er å gi en advarsel om potensiell fare, f.eks. for en værmelding ting som nærmer seg dårlig vær som kuling eller tordenvær. Med havis er en typisk bruk å vurdere om iskanten beveger seg eller trekker seg tilbake fra en fast posisjon, for eksempel et fartøy som foretar en undersøkelse som krever å opprettholde en konstant beliggenhet.

Vi presenterer her en sammenligning av de tre prognosemodellene for denne typen scenario, ved hjelp av en beliggenhet øst for Jan Mayen. Modellgrafikkdekning og plasseringspunkt vises på kartet nedenfor.

Forecast analysis area and point location

Prognosen for avstand og retning er vist nedenfor, med den blå linjen som representerer GOFS3.1, den røde linjen neXtSIM og den grønne linjen Barents-2.5km. På dager da iskartet er produsert, vises avstanden og retningen til dette av en fylt grønn stjerne for veldig åpen drivis (10%), og en omrisset gul stjerne for åpen drivis (40%).