Laget

BIO Bilde
Ekspertise:
Remote Sensing, Sea Ice
Ekspertise:
GIS, Remote Sensing, Sea Ice
Ekspertise:
Arctic Climate, Mountain Climate, Permafrost

Mari Anne Killie jobber i Avdeling for fjernmåling og dataforvaltning ved Forsknings- og utviklingsdivisjonen hos Meteorologisk institutt. Hun har en doktorgrad i astrofysikk fra Universitetet i Oslo, og har jobbet med fjernmåling av snø siden 2007.


Ekspertise:
Remote Sensing, Snow
Ekspertise:
GIS, Remote Sensing, Sea Ice

Øystein Godøy leder Avdeling for fjernmåling og dataforvaltning. Han er utdannet innenfor fjernmåling (meteorologi) og klimaanalyse (oseanografi). Godøy representerer WMO i SAON/IASC Arctic Data Committee, er dataforvalter for Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS) og medlem av styringsgruppen for WMO Global Cryosphere Watch.


Ekspertise:
Arctic Climate, Oceanography, Remote Sensing, Snow

 

 


Ekspertise:
Remote Sensing, Sea Ice

Signe Aaboe jobber i Avdeling for fjernmåling og dataforvaltning i FoU-divisjonen. Hun har en mastergrad i fysikk-geofysikk fra Københavns Universitet og en doktorgrad i fysisk oseanografi (2008) fra Universitetet i Bergen. Siden 2013 har hun jobbet som forsker innen fjernmåling av sjøis med hovedfokus på sjøisklassifisering kalkulert fra passive mikrobølgeradiometre og scatterometre. Aaboe er engasjert i utviklingen av operasjonelle sjøisovervåkningstjenester (EUMETSAT OSI SAF , CMEMS) samt utviklingen av lange klimakonsistente dataserier av sjøis (EU Copernicus C3S).


Ekspertise:
Oceanography, Remote Sensing, Sea Ice

Signe Alvarstein har vært med istjenesten ved Meteorologisk institutt siden den flyttet fra Oslo til Tromsø i 1997 og iskartene begynte å produseres digitalt. Hun er en av konsulentene som er ansvarlige for den daglige analysen av satellittdata og produksjonen av iskart i Tromsø. 


Ekspertise:
Sea Ice Analyst

Steinar Eastwood jobber i Avdeling for fjernmåling og dataforvaltning i FoU-divisjonen. Han har jobbet med fjernmåling siden 1997, med hovedfokus på sjøoverflatetemperatur, istemperatur, havisklassifikasjon, snødekke og skymaskering.


Ekspertise:
Remote Sensing, Sea Ice, Snow
Ekspertise:
Remote Sensing, Sea Ice

Trond Robertsen isanalytiker ved Istjenesten og meteorologisk konsulent ved Vervarslinga i Nord-Norge. Flere perioder på de arktiske øyene Hopen og Bjørnøya, isfjell-speiding i Baffin Bay, pedagogisk opplæring i isobservasjon for studenter ved University of Cape Town, deltaker på forelesninger i "Polar Code" ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø.

 


Ekspertise:
Sea Ice Analyst

Trygve Halsne jobber i Bergen i Avdeling for Fjernmåling og Dataforvaltning i FoU divisjonen. Han jobber med distribusjon av Sentinel-data i Norge og med å tilrettelegge for tjenester på dataene.


Ekspertise:
GIS, Remote Sensing, Sea Ice