Laget

BIO Bilde

Mari Anne Killie jobber i Avdeling for fjernmåling og dataforvaltning ved Forsknings- og utviklingsdivisjonen hos Meteorologisk institutt. Hun har en Ph.D. i astrofysikk fra Universitetet i Oslo, og har jobbet med fjernmåling av snø siden 2007.


Ekspertise:
Remote Sensing, Snow

Øystein Godøy leder Avdeling for fjernmåling og dataforvaltning. Han er utdannet innenfor fjernmåling (meteorologi) og klimaanalyse (oseanografi). Godøy representerer WMO i SAON/IASC Arctic Data Committee, er dataforvalter for Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS) og medlem av styringsgruppen for WMO Global Cryosphere Watch.


Ekspertise:
Arctic Climate, Oceanography, Remote Sensing, Snow

 

 


Ekspertise:
Remote Sensing, Sea Ice

Signe Aaboe jobber i Avdeling for Fjernmåling og Dataforvaltning i FoU divisjonen. Hun har en mastergrad i fysikk-geofysikk fra Københavns Universitet og en Ph.D. i fysisk oseanografi (2008) fra Universitetet i Bergen. Siden 2013 har hun jobbet som forsker innen fjernmåling av sjøis med hovedfokus på sjøisklassifisering kalkulert fra passive mikrobølge radiometre og scatterometre. Aaboe er engasjert i utviklingen av operasjonelle sjøisovervåkningstjenester (EUMETSAT OSI SAF , CMEMS) samt utviklingen av lange klimakonsistente data serier av sjøis (EU Copernicus C3S).


Ekspertise:
Oceanography, Remote Sensing, Sea Ice

Trygve Halsne jobber i Bergen i Avdeling for Fjernmåling og Dataforvaltning i FoU divisjonen. Han jobber med distribusjon av Sentinel data for Norske områder og med å tilrettelegge for tjenester på dataene.


Ekspertise:
GIS, Remote Sensing, Sea Ice