Laget

BIO Bilde
Ekspertise:
GIS, Remote Sensing, Sea Ice

Atle Sørensen jobber i Avdeling for fjernmåling og dataforvaltning i FoU-divisjonen. Han har jobbet med fjernmåling siden 2012, mest innen sjøiskonsentrasjon basert på passiv mikrobølge satelittdata.


Ekspertise:
Remote Sensing, Sea Ice
Ekspertise:
GIS, Remote Sensing, Sea Ice

Julia Lutz jobber i avdeling for modell- og klimaanalyse ved Meteorologisk institutt i Oslo. Hun har jobbet med statistisk modellering og klimaanalyse i flere år. Med sitt arbeid har hun bidratt til forskjellige prosjekter angående det arktiske klimaet og påvirkningen av klimaendringene på det.


Ekspertise:
Arctic Climate, Climate Analysis

Ketil Isaksen jobber i Divisjon for modell- og klimaanalyse i Oslo og er Meteorologisk institutts permafrostekspert. Isaksens primære interesse- og kompetanseområde er knyttet til permafrost og klima, spesielt hvordan klimaendringene og ekstreme værepisoder  påvirker permafrosten. Han er med på å utvikle den internasjonale overvåkingen av permafrosten og bidrar inn i studier der geofysiske målemetoder benyttes til å overvåke og forstå fysiske prosesser knyttet til frost i jord. Hans studieområder er først og fremst lokalisert i høyfjellet og i Arktis. For tiden leder han en klimamodul for Svalbard i prosjektet COAT (Climate Ecological Observatory for Arctic Tundra (2016-)) og er METs vitenskapelige kontakt for SIOS InfraNOR-prosjektet (Infrastructure development of the Norwegian node (2018-)). Isaksen er nasjonal kontaktperson i Norge for Global Cryosphere Watch (GCW) og Global Terrestrial Network for Permafrost (GTN-P).


Ekspertise:
Arctic Climate, Mountain Climate, Permafrost

Mari Anne Killie jobber i Avdeling for fjernmåling og dataforvaltning ved Forsknings- og utviklingsdivisjonen hos Meteorologisk institutt. Hun har en doktorgrad i astrofysikk fra Universitetet i Oslo, og har jobbet med fjernmåling av snø siden 2007.


Ekspertise:
Remote Sensing, Snow
Ekspertise:
GIS, Remote Sensing, Sea Ice

Ole Jakob Hegelund jobber som Rådgiver i Istjenesten under Værvarslingsdivisjonen i Tromsø. Han jobber med validering, evaluering og bistår assimilering av fjernmåling av data for operativ og maritime bruk, for å forbedre overvåkningen og drift modelleringer av havis. Noen ganger utfører han også havisanalyse og produserer iskart fra satelittdata for Arktis og Antarktis. Han er utdannet geolog og har en Mastergrad i Arktis Maringeologi og Geofysikk fra UiT - Norges Arktiske Universitet. Han har en forskningsbakgrunn fra arbeid i polare områder, spesielt innen kartlegging av havis, rekonstuksjoner av isdynamikk, akustiske data, iskjerner, og forskningstokter med skipene FF Helmer Hansen og KV Svalbard. 

Siden 2019 har har jobbet og vært involvert i prosjekter som SAREX, EU prosjekter som KEPLER and ARCSAR  for å evaluere og kommunisere krav fra den maritime sektoren for havisinformasjon i polare farvann. Han er også med i prosjektgruppen til Ice Watch - et internasjonalt program for å koordinere arktiske og antarktiske observasjoner av isen innsamlet fra skip. For å forbedre og utvikle en programvare kalt ASSIST og utvikle en mobil applikasjon kalt IceWatchApp, et verktøy for å logge og rapportere In-Situ observasjoner av havis.


Ekspertise:
Arctic Climate, GIS, Mountain Climate, Remote Sensing, Sea Ice

Øystein Godøy leder Avdeling for fjernmåling og dataforvaltning. Han er utdannet innenfor fjernmåling (meteorologi) og klimaanalyse (oseanografi). Godøy representerer WMO i SAON/IASC Arctic Data Committee, er dataforvalter for Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS) og medlem av styringsgruppen for WMO Global Cryosphere Watch.


Ekspertise:
Arctic Climate, Oceanography, Remote Sensing, Snow

 

 


Ekspertise:
Remote Sensing, Sea Ice

Signe Aaboe jobber i Avdeling for fjernmåling og dataforvaltning i FoU-divisjonen. Hun har en mastergrad i fysikk-geofysikk fra Københavns Universitet og en doktorgrad i fysisk oseanografi (2008) fra Universitetet i Bergen. Siden 2013 har hun jobbet som forsker innen fjernmåling av sjøis med hovedfokus på sjøisklassifisering kalkulert fra passive mikrobølgeradiometre og scatterometre. Aaboe er engasjert i utviklingen av operasjonelle sjøisovervåkningstjenester (EUMETSAT OSI SAF , CMEMS) samt utviklingen av lange klimakonsistente dataserier av sjøis (EU Copernicus C3S).


Ekspertise:
Oceanography, Remote Sensing, Sea Ice

Signe Alvarstein har vært med istjenesten ved Meteorologisk institutt siden den flyttet fra Oslo til Tromsø i 1997 og iskartene begynte å produseres digitalt. Hun er en av konsulentene som er ansvarlige for den daglige analysen av satellittdata og produksjonen av iskart i Tromsø. 


Ekspertise:
Sea Ice Analyst

Steinar Eastwood jobber i Avdeling for fjernmåling og dataforvaltning i FoU-divisjonen. Han har jobbet med fjernmåling siden 1997, med hovedfokus på sjøoverflatetemperatur, istemperatur, havisklassifikasjon, snødekke og skymaskering.


Ekspertise:
Remote Sensing, Sea Ice, Snow
Ekspertise:
Remote Sensing, Sea Ice

Trond Robertsen isanalytiker ved Istjenesten og meteorologisk konsulent ved Vervarslinga i Nord-Norge. Flere perioder på de arktiske øyene Hopen og Bjørnøya, isfjell-speiding i Baffin Bay, pedagogisk opplæring i isobservasjon for studenter ved University of Cape Town, deltaker på forelesninger i "Polar Code" ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø.

 


Ekspertise:
Sea Ice Analyst

Trygve Halsne jobber i Bergen i Avdeling for Fjernmåling og Dataforvaltning i FoU divisjonen. Han jobber med distribusjon av Sentinel-data i Norge og med å tilrettelegge for tjenester på dataene.


Ekspertise:
GIS, Remote Sensing, Sea Ice