Første polynya observert nord for Grønland vinterstid i 2018

Daglig overvåking av sjøis har pågått siden 1979. I 2018 så man for første gang, siden starten av denne æraen, et område med åpent vann i sjøisen nord for Grønland vinterstid. Et slikt område kalles for "polynya". Polynyaen er omtalt i rapporten  European State of the Climate 2018 (engelsk).