Ole Jakob Hegelund

Ole Jakob Hegelund jobber som Rådgiver i Istjenesten under Værvarslingsdivisjonen i Tromsø. Han jobber med validering, evaluering og bistår assimilering av fjernmåling av data for operativ og maritime bruk, for å forbedre overvåkningen og drift modelleringer av havis. Noen ganger utfører han også havisanalyse og produserer iskart fra satelittdata for Arktis og Antarktis. Han er utdannet geolog og har en Mastergrad i Arktis Maringeologi og Geofysikk fra UiT - Norges Arktiske Universitet. Han har en forskningsbakgrunn fra arbeid i polare områder, spesielt innen kartlegging av havis, rekonstuksjoner av isdynamikk, akustiske data, iskjerner, og forskningstokter med skipene FF Helmer Hansen og KV Svalbard. 

Siden 2019 har har jobbet og vært involvert i prosjekter som SAREX, EU prosjekter som KEPLER and ARCSAR  for å evaluere og kommunisere krav fra den maritime sektoren for havisinformasjon i polare farvann. Han er også med i prosjektgruppen til Ice Watch - et internasjonalt program for å koordinere arktiske og antarktiske observasjoner av isen innsamlet fra skip. For å forbedre og utvikle en programvare kalt ASSIST og utvikle en mobil applikasjon kalt IceWatchApp, et verktøy for å logge og rapportere In-Situ observasjoner av havis.

Expertise: 
Arctic Climate
GIS
Mountain Climate
Remote Sensing
Sea Ice