Nyheter

Rask snøsmelting i nord

Etter en snørik vinter med snødybderekorder flere steder i landet, har mer enn halve Troms og Finnmark i løpet av de siste par ukene smeltet fri for snø.

Tags: 

Sommer i Arktis

Det går mot sommer i Arktis, og sjøisen er godt inne i sin årlige smelteperiode. Fra sin maksimale utbredelse i mars, som i år fant sted rundt 3. mars da isen dekket et areal på 15.2 millioner km2, vil det isdekte arealet bli mer enn halvert fram mot et minimum i september.

Tags: 

Fortsatt mye snø i Norge

Andel snødekt areal for Fastlands-Norge 28. mai 2020Vi nærmer oss juni, og 60% av Norge er fortsatt dekket av snø. Dette er betydelig mer enn hva som har vært vanlig for de seneste årene. I fjor på denne tiden var ca 30% av landet snødekt, mens den varme våren 2018 ga en snødekning på omtrent 10% i månedsskiftet mai/juni.

Tags: 

MOSAiC driver raskere enn forventet denne våren

I fotsporene til Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon har forskningsskipet Polarstern fra oktober 2019 vært frosset fast i isen. I likhet med skipet Fram, driver Polarstern med isens bevegelser tvers over Polhavet. Denne internasjonale ekspedisjonen kalles MOSAiC (https://mosaic-expedition.org/). I 1893 - 1896 tok det Nansens skip nesten 3 år å drive over Polhavet. For MOSAiC har denne reisen mot Svalbard og Framstredet vart mindre enn ett år.

Tags: