Nyheter

Ny rapport publisert fra Copernicus Polar Expert Group

Europakommisjonens Polar-ekspertgruppe har publisert den tredje av den "User Requirements for a Copernicus Polar Observing System" rapporter. Denne rapporten, med undertekster "Phase 3 Report - Towards Operational Products and Services", inneholder anbefalinger fra KEPLER-prosjektet ledet av MET.

Status for sjøisutbredelse våren 2021

Arctic sea-ice concentration in February 2021Sjøisens årlige maksimumsutbredelse for Arktis og minimumsutbredelse for Antarktis finner sted i februar/mars. Satellittdata prossessert ved Meteorologisk institutt kan brukes til å overvåke sjøisutbredelsen på daglig basis.

Tags: 

Svalbard: trender i snø og is

Satellittovervåkning over flere tiår viser at snøsmeltingen på Svalbard starter stadig tidligere. Endringen er tydeligst i lavlandet og dalbunner, hvor bakken nå er snøfri 1-2 dager mer hver sommer. Variasjonen fra år til år i snødekket i lavlandet korrelerer med variasjonen i sjøisen i det omkringliggende havet, spesielt for juni måned.

Tags: 

Svalbard: kryosfærens status for 2020

2020 er det varmeste året målt i Norge siden målingene startet for mer enn 120 år siden. På Svalbard var det også varmere enn normalt. Årsrekorden fra 2016 ble ikke slått, men sommeren 2020 var den varmeste sommeren som er registrert på Svalbard siden målingen startet i 1899. Hvilke typer kryosfæriske observasjoner finnes på cryo.met.no for Svalbard, og hvordan har 2020 preget øygruppas kryosfære?

Tags: 

Sjøisutbredelsefigur med oppdaterte minimumsår

Arktiske sjøisutbredelse2020 fikk den nest laveste sjøisutbredelsen som er registrert i Arktis, og kommer etter 2012 som var rekordlav. Derfor oppdaterer vi nå vår figurer med daglige sjøisutbredelse som inkluderer de to siste årene med den laveste sjøisen som referansekurver.

Tags: