Nyheter

Break-out session på Arctic Frontiers 2020

KEPLER breakout-session flyer Meteorologisk Institutt inviterer til en breakout-session på Arctic Frontiers 2020-konferanse i Tromsø.

Tags: 

Snøkart midlertidig utilgjengelig på grunn av mørketid / lav sol

Snøkartene lages fra satellittmålinger av reflektert sollys. På grunn av lav solhøyde / mørketid er kartene utilgjengelig deler av vinteren. Fra starten av februar - når det er tilstrekkelig sollys til å generere kartene - vil de igjen bli tilgjengelige på cryo.met.no.

Tags: 

MOSAiC-ekspedisjonen synlig fra verdensrommet.

Den lyse prikken er MOSAiC-ekspedisjonen observert med NOAA-20-satellitten (VIIRS DNB-kanalen).

Tags: 

Meteorologisk institutt overtar Ice Watch!

Icewatch logoMeteorologisk institutt har nå tatt over drift og utviklingen av observasjonsverktøyet Ice Watch, sjekk ut den nye hjemmesiden!

Tags: 

Rekordlite sjøis i Arktis for oktober

Oktober 2019 føyer seg inn i rekken av måneder som hadde rekordlite sjøis i Arktis og den kraftigste reduskjon i isdekket forekommer nord for Sibir og Alaska.

 

Tags: