Sjøisindeks

Regional sjøisindeks
Daglige tidsserier
Svalbard sjøisutbredelse fra iskart Svalbard sjøisutbredelse fra OSI SAF

 

 

 

 


Global sjøisindeks (fra EUMETSAT OSI SAF)
Daglige tidsserier
Nordlige halvkule Sørlige halvkule

 

 

 

 

Månedlige tidsserier
Nordlige halvkule Sørlige halvkule

 

 

Tendens for denne måned
Nordlige halvkule Sørlige halvkule

 

 

 

 

Rangering av månedlig sjøisutbredelse
Nordlige halvkule Sørlige halvkule

 

 

 

 

Dokumentasjon

Havis er en ikonisk indikator for klimaendringer. Havisen har blitt overvåket rutinemessig ved hjelp av satellittdata siden slutten av 1970-tallet, men det finnes også tidligere observasjoner, hovedsakelig fra skip, tilbake til 1850.

På denne siden samler vi noen av havisindikatorene som Meteorologisk institutt lager. Indikatorene dekker både globale (nordlige og sørlige halvkule) og regionale områder (f.eks. Svalbard og Barentshavet). Flere av disse dataene lager Meteorologisk institutt på vegne av (og i samarbeid med) andre tjenester eller aktører som EUMETSAT OSI SAF, EU's Copernicus tjenester (CMEMS og C3S), ESA CCI, og Istjenestekontorer fra USA og Russland.

Definisjoner

  • Sjøiskonsentrasjon (forkortes ofte med SIC for "Sea Ice Concentration") er den andelen av et definert område (gridcelle) som er dekket med sjøis. Det kalles også havisarealfraksjon.

  • Sjøisutbredelse (forkortes ofte med SIE for "Sea Ice Extent") er det havområdet som er dekket med en betydelig mengde sjøis. For tidsserier basert på passive mikrobølgedata er det vanlig å definere sjøisutbredelsen som det havområdet som har mer enn 15% sjøiskonsentrasjon. I iskartene fra Istjenesten gjøres det derimot rede for all påvist havis. SIE har enhet km2

  • Sjøisareal (forkortes ofte med SIA for "Sea Ice Area") er det havområdet som er dekket med sjøis, i henhold til SIC. SIA har enheten km2 og er generelt mindre enn SIE.

  • Vår klimatologiske referanseperiode er 1981-2010..

Data

Sjøisdataene som brukes i våre sjøisindikatorer kommer fra to kilder:

  1. Arkivet med navigasjonsiskart ved METs Istjenesten. Disse dateres tilbake til 1967, og dekker det europeiske arktiske domenet. Et område rundt Svalbard (0 – 40°E, 72 – 85°N) blir trukket ut for å bygge indikatorene vist her.

  2. Sjøisdatasettene til EUMETSAT OSI SAF - bestående av sjøisutbredelse og -areal, er beregnet fra tre SIC-produkter:

  • "V3" klimadataserie (CDR), som dekker oktober 1978 til desember 2020 (OSI-450-a);
  • "V3" Interim klimadataserie (ICDR), som starter i januar 2021, med 16 dagers forsinkelse (OSI-430-a).

Lenkene ovenfor til hver klimadataserie gir full dokumentasjon av algoritmene og prosesseringsdetaljer for disse produktene, samt URL-er for å få tilgang til SIC-dataene, og for å visualisere eksempler på kart over produktene.

Alle OSI SAF SIC-produkter er basert på passive mikrobølgesensorer. CDR bruker data fra SMMR-, SSM/I- og SSMIS-instrumentene, mens ICDR- og NRT-produktene bare bruker SSMIS.

Atmosfæriske felt med vindhastighet, vanndamp og 2m temperatur brukes også, alt fra ECMWF, både fra omanalyse (ERA-Interim) og operasjonelle prognoser.

 

Versjonsinformasjon for OSI SAF Sjøisindeks

Juli 2023, introdusering av v2.2: OSI SAF Sjøisindeks (v2.2) på disse sidene er alle basert på vår sjøiskonsentrasjons CDRs v3 (OSI-450-a, OSI-430-a) (se avsnittet "Data" ovenfor). 

For mer informasjon om utvikling, metode og dokumentasjon av EUMETSAT OSI SAF Sjøisindeksen, se OSI SAFs nettside