Sjøiskonsentrasjon

Nordlige halvkule Sørlige halvkule
AMSR2

latest amsr2-conc nh

latest amsr2-conc sh

SSMIS

latest ssmis-conc nh

latest ssmis-conc sh

 

Sjøis er definert som den brøkdel [%] av en gridcelles areal som inneholder sjøis. Produktet er levert på et 10 km grid, men den romlige oppløsning er større og avhenger av hvilken sensortype og frekvenskombinasjon som er benyttet. For sjøisproduktet som er basert på AMSR-2 data er den romlige oppløsning rundt 3 ganger bedre enn det tilsvarende sjøisprodukt basert på SSMIS data.

For mer informasjon om de forskjellige sjøisprodukter, se EUMETSAT OSI SAF webside, som inkluderer både data, dokumentasjon og quicklooks.