Snødybdeobservasjoner

 

Kart: Snødybde observeres daglig ved mange av værstasjonene til Meteorologisk institutt. Kartet viser et utvalg av stasjoner som måler snødybde på fastlandet. De fleste av de utvalgte stasjonene har lange homogene serier med god kvalitet. I tillegg er noen utvalgte stasjoner med kortere serier tatt med. Disse har spesiell betydning for forskning og overvåkning av snø og permafrost.

Graf: Ved å klikke på stedsmarkøren kommer det opp en graf. Klikker man på grafen kommer den opp i full størrelse i eget vindu. Den gjennomsnittlig daglige snødybden så langt denne vinteren vises med blå linje. Den er sammliknet med gjennomsnittlig daglig snødybde (svart linje) og spredningen (to standardavvik (95%), skyggelagt område) for hele obervasjonsperioden til stasjonen. 

Snødybdedata kan lastes ned fra seklima.met.no

Flere stasjoner og noen justeringer på grafene vil komme i neste versjon av siden.