Snødybdeobservasjoner

 

Kart: Snødybde observeres daglig ved mange av værstasjonene til Meteorologisk institutt. Kartet viser et utvalg av stasjoner som måler snødybde i Norge. De fleste av de utvalgte stasjonene har lange homogene serier med god kvalitet. I tillegg er noen utvalgte stasjoner med kortere serier tatt med. Disse har spesiell betydning for forskning og overvåkning av snø og permafrost.

Graf: Ved å klikke på stedsmarkøren kommer det opp en graf. Klikker man på grafen kommer den opp i full størrelse i eget vindu. Den gjennomsnittlig daglige snødybden så langt denne vinteren vises med blå linje. Den er sammenliknet med median snødybde (mørkegrå linje) og 50%- og 80% konfidensintervall (henholdsvis mørkt- og lysegrått skyggelagt område) av normalperioden 1991-2020. For stasjoner som er etablert etter 1991 er kortere perioder benyttet. I tillegg vises den største (maks) og minste (min) daglige snødybden som er observert siden målingene startet på stasjonen (stiplete linjer). Hvis det er observert ny rekordhøy (maks) eller rekordlav (min) snødybde under årets vintersesong er dager med nye rekorder markerte (henholdsvis røde og gule prikker).

Snødybdedata kan lastes ned fra seklima.met.no og frost.met.no