Snødybdeobservasjoner

Stasjonstype 1 - Stasjoner med lange serier (tilbake før 1957) med høy kvalitet.
Stasjonstype 2 - Stasjoner (både manuelle og automatiske) med serier som startet i 1957 eller senere og som har minst 5-10 år med data.
Stasjonstype 3 - Hovedsakelig nye og automatiske stasjoner som har få år med data.

Kart: Snødybde observeres daglig ved de fleste av stasjonene til Meteorologisk institutt. Kartet viser stasjoner som måler snødybde på fastlands-Norge og på Svalbard. Stasjonene som er av type 1 har lange kvalitetssikrede serier som går tilbake til før 1957 og er viktige for bl.a. klimaovervåkning og analyser av langtidsvariasjon av snødybde i Norge. Enkelte serier har daglige data tilbake til 1895. Mange av stasjonene av type 2 har samme kvalitet, men startet i 1957 eller senere. Type 3 er hovedskalig nye stasjoner med kortere serier.

Graf: Ved å klikke på stedsmarkøren kommer det opp en graf. Klikker man på grafen kommer den opp i full størrelse i eget vindu. Den gjennomsnittlig daglige snødybden så langt denne vinteren vises med blå linje. Den er sammenliknet med median snødybde (mørkegrå linje) og 50%- og 80% konfidensintervall (henholdsvis mørkt- og lysegrått skyggelagt område) av normalperioden 1991-2020. For stasjoner som er etablert etter 1991 er kortere perioder benyttet. I tillegg vises den største (maks) og minste (min) daglige snødybden som er observert siden målingene startet på stasjonen (stiplete linjer). Hvis det er observert ny rekordhøy (maks) eller rekordlav (min) snødybde under årets vintersesong er dager med nye rekorder markerte (henholdsvis røde og gule prikker). For type-3 stasjoner er også den gjennomsnittlig daglige snødybden så langt denne vinteren vist med blå linje. I tillegg vises de siste fire tilgjengelige årene i ulike gråtoner. Merk at det ikke er noen statistikk for type-3 stasjoner, da det foreløpig ikke er nok data tilgjengelig.

Snødybdedata kan lastes ned fra seklima.met.no og frost.met.no