Årets snøsmelting - dag for dag

Mens deler av Sør-Norge går en grønnere vår i møte finnes det fortsatt store mengder snø mange plasser i Norge. Kartet under viser status på snødekket i Norge 1. april observert fra satellitter. Tilsvarende kart produseres ved Meteorologisk institutt og oppdateres hver dag på portalen cryo.met.no.

Snødekkekart for Norge 2020.04.01
Snødekkekart 1. april. Hvitt = snø, grønt = snøfritt, blått = havet. Kartet her er basert på flere dagers informasjon for å fylde ut områder med manglende data på grunn av skydekke.

Der er store regionale forskjeller på hvor mye snø som har kommet denne vinter. Det kan man se blant annet fra lokale bakkeobservasjoner av snødybden som gjøres mange steder i landet. De to figurene under illustrerer at vinteren vi nå er i ferd med å legge bak oss har vært snøfattig for Bergen og svært snørik for Tromsø. Tilsvarende snødybdefigurer er tilgjengelig her for flere plasser i landet. Alle snøobservasjoner gjort ved Meteorologisk institutt kan dessuten lastes ned fra portalen seklima.met.no.

Snødybde på Bergen-Florida Snødybde på Tromsø

 

Bergen er et av de stedene som har fått veldig lite snø denne vinter. Forholdene kan veksle raskt med et lite dryss med snø, slik vi ser det i disse to bildene tatt på Gamlehaugen i Bergen med 24 timers mellomrom fra henholdsvis 29. og 30. mars (bilder: Cecilie Wettre).

 

I Tromsø har snøbygene stått i kø hele denne vinter. Nå i starten av april er snødybden rundt 150 cm på den offisielle måleren ved Vervarslinga. Det føles som mye snø, men er faktisk ikke noen rekord for denne årstiden. Dersom man derimot ser på mengden av snø som har falt hver dag, og summerer dette opp gjennom hele vinteren frem til 1. april, ligger årets Tromsøvinter nå på 6. plass i snøfall. Listen nedenfor viser de 7 mest snørike vintrene i Tromsø siden målingene av daglig snøfall startet opp i 1988/1989. Listen er laget av meteorolog Eirik Mikal Samuelsen (se mer informasjon på https://www.facebook.com/EiriksVaerblogg, post 1. april):

Akkumulert snøfall i Tromsø fram til 1. april (og totalt akkumulert hele vinteren):

  Vinter Snøfall fram til 1. april       Snøfall totalt hele vinteren
1. 1996/1997: 737 cm 891.5 cm
2. 1999/2000: 712 cm 798 cm
3. 1992/1993: 681.2 cm 746.4 cm
4. 1988/1989: 656.9 cm 656.9 cm
5. 1995/1996: 639.8 cm 755.3 cm
6. 2019/2020: 623 cm ??
7. 2018/2019: 571 cm 605 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

Utviklingen av snøsmeltingen kan følges dag for dag fra både bakkeobservasjoner og satellittbaserte kart tilgjengelig på cryo.met.no. I tillegg kan man se på såkalte snøindekser som viser hvor stor andel av Fastlands-Norge som er dekket av snø (se oppdaterte snøindekser her). Figuren under viser med svart kurve hvor stor andel av Fastlands-Norge som har vært snødekt hittil i år fram til starten av april. Til sammenligning vises også årene fra 2016 til 2019. Med en slik snøindeks blir det enklere å sammenligne dagens situasjon med tidligere vintre. Snøindeksen beregnes daglig, både for hele Fastlands-Norge og for Nord- og Sør-Norge individuelt.

Snøindeksen gir et estimat på hvor stor andel av Fastlands-Norge som er dekt av snø, og er angitt ved en verdi mellom 0 (snøfritt) og 1 (fullstendig snødekt). Tallene er utledet fra de satellittbaserte snødekkekartene. De grå områdene i kurven illustrerer tider av året hvor snøkartene ikke har god nok informasjon for hele Norge på grunn av mørketid eller for lite sollys.