Sea Ice

Marina Durán Moro

Marina jobber med dataassimilering av sjøiskonsentrasjon (SIC) observasjoner i ROMS/CICE-modellen ved å bruke Ensemble Kalman Filter-tilnærmingen. Hun er involvert i SIRANO-prosjektet og undersøker assimilering av SIC Level-2 informasjon (individuelle baner) i stedet for daglige gjennomsnittskart.

Emily Down

Emily Down er basert i Tromsø og jobber i Avdeling for fjernmåling og dataforvaltning i FoU-divisjonen, på OSI SAF operasjonelle sjøisovervåkningstjenester. For det meste jobber hun med sjøistype og isdrift.

Atle Sørensen

Atle Sørensen jobber i Avdeling for fjernmåling og dataforvaltning i FoU-divisjonen. Han har jobbet med fjernmåling siden 2012, mest innen sjøiskonsentrasjon basert på passiv mikrobølge satelittdata.

Signe Aaboe

Signe Aaboe jobber i Avdeling for fjernmåling og dataforvaltning i FoU-divisjonen. Hun har en mastergrad i fysikk-geofysikk fra Københavns Universitet og en doktorgrad i fysisk oseanografi (2008) fra Universitetet i Bergen. Siden 2013 har hun jobbet som forsker innen fjernmåling av sjøis med hovedfokus på sjøisklassifisering kalkulert fra passive mikrobølgeradiometre og scatterometre.

Trygve Halsne

Trygve Halsne jobber i Bergen i Avdeling for Fjernmåling og Dataforvaltning i FoU divisjonen. Han jobber med distribusjon av Sentinel-data i Norge og med å tilrettelegge for tjenester på dataene.

Steinar Eastwood

Steinar Eastwood jobber i Avdeling for fjernmåling og dataforvaltning i FoU-divisjonen. Han har jobbet med fjernmåling siden 1997, med hovedfokus på sjøoverflatetemperatur, istemperatur, havisklassifikasjon, snødekke og skymaskering.