Permafrost

Ketil Isaksen

Ketil Isaksen jobber i Divisjon for modell- og klimaanalyse i Oslo og er Meteorologisk institutts permafrostekspert. Isaksens primære interesse- og kompetanseområde er knyttet til permafrost og klima, spesielt hvordan klimaendringene og ekstreme værepisoder  påvirker permafrosten. Han er med på å utvikle den internasjonale overvåkingen av permafrosten og bidrar inn i studier der geofysiske målemetoder benyttes til å overvåke og forstå fysiske prosesser knyttet til frost i jord. Hans studieområder er først og fremst lokalisert i høyfjellet og i Arktis.