Arctic Climate

Julia Lutz

Julia Lutz jobber i avdeling for modell- og klimaanalyse ved Meteorologisk institutt i Oslo. Hun har jobbet med statistisk modellering og klimaanalyse i flere år. Med sitt arbeid har hun bidratt til forskjellige prosjekter angående det arktiske klimaet og påvirkningen av klimaendringene på det.

Ketil Isaksen

Ketil Isaksen jobber i Divisjon for modell- og klimaanalyse i Oslo og er Meteorologisk institutts permafrostekspert. Isaksens primære interesse- og kompetanseområde er knyttet til permafrost og klima, spesielt hvordan klimaendringene og ekstreme værepisoder  påvirker permafrosten. Han er med på å utvikle den internasjonale overvåkingen av permafrosten og bidrar inn i studier der geofysiske målemetoder benyttes til å overvåke og forstå fysiske prosesser knyttet til frost i jord. Hans studieområder er først og fremst lokalisert i høyfjellet og i Arktis.

Øystein Godøy

Øystein Godøy leder Avdeling for fjernmåling og dataforvaltning. Han er utdannet innenfor fjernmåling (meteorologi) og klimaanalyse (oseanografi). Godøy representerer WMO i SAON/IASC Arctic Data Committee, er dataforvalter for Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS) og medlem av styringsgruppen for WMO Global Cryosphere Watch.