Copernicus

KEPLER oppdatering

Som de fleste andre er også KEPLER-posjektet sterkt preget av COVID-19 pandemien. Alle arrangementer som  krever fysisk tilstedeværelse av deltakerne er utsatt til et senere tidspunkt, og mange av dem er blitt byttet til videokonferanse format. Når det gjelder rapporter (deliverables) og anbefalinger, har pandemien imidlertidig hatt mindre innvirkning. KEPLER-prosjektet styres og koordineres av Nick Hughes, lederen av Istjenesten ved Meteorologisk Institutt.