Laget

Atle Sørensen jobber i Avdeling for fjernmåling og dataforvaltning i FoU-divisjonen. Han har jobbet med fjernmåling siden 2012, mest innen sjøiskonsentrasjon basert på passiv mikrobølge satelittdata.

Ekspertise: Remote Sensing, Sea Ice

Emily Down er basert i Tromsø og jobber i Avdeling for fjernmåling og dataforvaltning i FoU-divisjonen, på OSI SAF operasjonelle sjøisovervåkningstjenester. For det meste jobber hun med sjøistype og isdrift.

Email: emilyjd@met.no
Ekspertise: Remote Sensing, Sea Ice

Julia Lutz jobber i avdeling for modell- og klimaanalyse ved Meteorologisk institutt i Oslo. Hun har jobbet med statistisk modellering og klimaanalyse i flere år. Med sitt arbeid har hun bidratt til forskjellige prosjekter angående det arktiske klimaet og påvirkningen av…

Ketil Isaksen jobber i Divisjon for modell- og klimaanalyse i Oslo og er Meteorologisk institutts permafrostekspert. Isaksens primære interesse- og kompetanseområde er knyttet til permafrost og klima, spesielt hvordan klimaendringene og ekstreme værepisoder  påvirker…

Email: ketil.isaksen@met.no
Twitter: https://twitter.com/Ketil_Isaksen
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2356-5330

Mari Anne Killie jobber i Avdeling for fjernmåling og dataforvaltning ved Forsknings- og utviklingsdivisjonen hos Meteorologisk institutt. Hun har en doktorgrad i astrofysikk fra Universitetet i Oslo, og har jobbet med fjernmåling av snø siden 2007.

Ekspertise: Remote Sensing, Snow

Marina jobber med dataassimilering av sjøiskonsentrasjon (SIC) observasjoner i ROMS/CICE-modellen ved å bruke Ensemble Kalman Filter-tilnærmingen. Hun er involvert i SIRANO-prosjektet og undersøker assimilering av SIC Level-2 informasjon (individuelle baner) i stedet for daglige…

Signe Aaboe jobber i Avdeling for fjernmåling og dataforvaltning i FoU-divisjonen. Hun har en mastergrad i fysikk-geofysikk fra Københavns Universitet og en doktorgrad i fysisk oseanografi (2008) fra Universitetet i Bergen. Siden 2013 har hun jobbet som forsker innen…

Email: signe.aaboe@met.no
Twitter: https://twitter.com/SigneAaboe
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5618-4537

Signe Alvarstein har vært med istjenesten ved Meteorologisk institutt siden den flyttet fra Oslo til Tromsø i 1997 og iskartene begynte å produseres digitalt. Hun er en av konsulentene som er ansvarlige for den daglige analysen av satellittdata og produksjonen av iskart i Tromsø. 

Ekspertise: Sea Ice Analyst

Steinar Eastwood jobber i Avdeling for fjernmåling og dataforvaltning i FoU-divisjonen. Han har jobbet med fjernmåling siden 1997, med hovedfokus på sjøoverflatetemperatur, istemperatur, havisklassifikasjon, snødekke og skymaskering.

Trond Robertsen isanalytiker ved Istjenesten og meteorologisk konsulent ved Vervarslinga i Nord-Norge. Flere perioder på de arktiske øyene Hopen og Bjørnøya, isfjell-speiding i Baffin Bay, pedagogisk opplæring i isobservasjon for studenter ved University of Cape Town,…

Ekspertise: Sea Ice Analyst

Trygve Halsne jobber i Bergen i Avdeling for Fjernmåling og Dataforvaltning i FoU divisjonen. Han jobber med distribusjon av Sentinel-data i Norge og med å tilrettelegge for tjenester på dataene.

Ekspertise: GIS, Remote Sensing, Sea Ice

Øystein Godøy leder Avdeling for fjernmåling og dataforvaltning. Han er utdannet innenfor fjernmåling (meteorologi) og klimaanalyse (oseanografi). Godøy representerer WMO i SAON/IASC Arctic Data Committee, er dataforvalter for Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (…