Rask snøsmelting i nord

Etter en snørik vinter med snødybderekorder flere steder i landet, har mer enn halve Troms og Finnmark i løpet av de siste par ukene smeltet fri for snø.

I disse kartene er snø angitt med hvitt og snøfritt land med grønt. Den røde linjen viser grensen av Troms og Finnmark.

Kartene viser snødekket i det nordlige Skandinavia for henholdsvis 15. mai, 1. juni og 15. juni. I starten av sommermåneden juni var fortsatt 90% av Troms og Finnmark fylke snødekt, mens bare 2 uker senere var det snødekte arealet nede på drøye 40%. Den gjenværende snøen befinner seg i fjellet, så mens lavlandet er grønt og sommerlig meldes det om fortsatt fint skiføre mange plasser i høyden. I blant annet Tromsø har skientusiastene vært storfornøyde med kombinasjonen av sommervarme og skiføre den siste tiden.

Bilder: Merethe Samuelsen, Tromsø, 13 juni 2020. På ski: Nils Henrik Fause.

 

Figuren under viser andel snødekt areal for Troms og Finnmark fra 2016 og fram til 19. juni 2020. Hvert år er angitt med en egen farge. Denne vinteren og våren (svart kurve) skiller seg ut ved den sene start på snøsmeltingen og deretter veldig rask smelting.

 

Satellittovervåkning av snødekke ved Meteorologisk institutt

Både snøkartene og snødekkefiguren over er basert på satellittmålinger gjort med optiske instrumenter. For å avlede snødekke fra denne typen instrument må sola stå tilstrekkelig høyt på himmelen når satellitten passerer. Disse snøkartene er derfor ikke tilgjengelige om vinteren. Dette er indikert med de grå områdene i den nederste figuren. De optiske instrumentene kan ikke se gjennom skyer. De fleste dager vil større eller mindre deler av landet være skydekket. For å kunne beregne andelen snødekt areal lages derfor skyfrie mosaikker, hvilket betyr at for områder som er skyet i dagens kart letes det bakover i tid til siste skyfrie tilstand. Snøkartene vist i denne saken er slike skyfrie mosaikker. Les mer om snøkart her og snødekkefigurer her.