Signe Alvarstein

Signe Alvarstein har vært med istjenesten ved Meteorologisk institutt siden den flyttet fra Oslo til Tromsø i 1997 og iskartene begynte å produseres digitalt. Hun er en av konsulentene som er ansvarlige for den daglige analysen av satellittdata og produksjonen av iskart i Tromsø.