Ny rapport publisert fra Copernicus Polar Expert Group