Ketil Isaksen

Ketil Isaksen jobber i Divisjon for modell- og klimaanalyse i Oslo og er Meteorologisk institutts permafrostekspert. Isaksens primære interesse- og kompetanseområde er knyttet til permafrost og klima, spesielt hvordan klimaendringene og ekstreme værepisoder  påvirker permafrosten. Han er med på å utvikle den internasjonale overvåkingen av permafrosten og bidrar inn i studier der geofysiske målemetoder benyttes til å overvåke og forstå fysiske prosesser knyttet til frost i jord. Hans studieområder er først og fremst lokalisert i høyfjellet og i Arktis. For tiden leder han en klimamodul for Svalbard i prosjektet COAT (Climate Ecological Observatory for Arctic Tundra (2016-)) og er METs vitenskapelige kontakt for SIOS InfraNOR-prosjektet (Infrastructure development of the Norwegian node (2018-)). Isaksen er nasjonal kontaktperson i Norge for Global Cryosphere Watch (GCW) og Global Terrestrial Network for Permafrost (GTN-P).

ketil.isaksen@met.no