Denne nettportalen gir tilgang til de nyeste produktene og informasjonen om sjøis, snø og permafrost - kryosfæren - fra Meteorologisk institutt.

Velkommen til cryo.met.no

Status for sjøisen – både i sør og i nord

Sjøisen både i Arktis og i Antarktis markerer seg nå med topp ti-plasseringer for lave utbredelser. I Arktis har det årlige minimumsnivået for isutbredelsen nylig blitt registrert til det niende laveste siden målingene startet for mer enn 40 år siden. I Antarktis, hvor vinteren nå er forbi, ser det årlige maksimumsnivået ut til å bli det syvende laveste som har blitt målt.