Denne nettportalen gir tilgang til de nyeste produktene og informasjonen om sjøis, snø og permafrost - kryosfæren - fra Meteorologisk institutt.

Velkommen til cryo.met.no

Havisprognoser

Vi er glade for å kunngjøre tilgjengeligheten av våre visualiseringer oftere oppdaterte havisprognoser for Grønlandshavet og Fram-stredet. Disse gir iskart med estimert haviskonsentrasjon, tykkelse, og drift med 24 prognoseintervaller, samtanimasjoner for hele prognoseperioden, opptil 6 dager fremover. Den nye siden viser også en sammenligning av prognosene for forventet avstand og retning av iskanten fra Jan Mayen.

Sommeren kommer

Sommeren kommer, også i år. Den siste måneden har om lag 150 000 kvadratkilometer av Fastlands-Norge smeltet fri for snø, og det har gått fra 60% snødekt til 10% snødekt.