Månedlig Sjøisindeks

Dette visualiseringsverktøyet ble utviklet med støtte fra Arctic Passion (tilskuddsavtale nr. 101003472 i EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram) og EUMETSAT Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility (OSI SAF)