Stor snøsmelting gjennom påsken

Denne animasjonen er satt sammen av daglige snødekkekart for hver dag gjennom påsken 2019. Kartene er basert på satellittdata fra AVHRR-instrumentet som flyr på polarbanesatellitter. Polarbanesatellitter gir hyppig dekning av høye breddegrader og er derfor veldig nyttig for kartlegging av is og snø.

Påskeværet 2019 var det nest beste på 50 år. Merk at de daglige kartene i denne animasjonen ikke viser skyer, og dermed antyder at påskeværet 2019 var enda bedre enn det faktisk var. Optiske satellitter kan ikke se hvorvidt bakken er snødekt under skyene. For at endringen i snødekket skulle komme tydeligere fram i denne animasjonen har skydekte områder blitt erstattet med skyfri informasjon inntil 7 dager bakover i tid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne figuren oppsummerer snøsmeltingen gjennom perioden. Snødekket 22. april vises i hvitt. Ved starten av påsken, 12. april, var også de rosa områdene dekket med snø.

Mer informasjon om Meteorologisk institutts satelittbaserte snøkart finnes her.