Snødekkekart fra satellitt

Nyeste snøkart Snøkart uten skyer
Fastlands-Norge

Svalbard

 

Disse regionale snøkartene er satt sammen av data fra flere satellittpassasjer. Kartene til venstre er basert på satellittpassasjer fra ett døgn, angitt med dato i hjørnet. De grå områdene viser områder som er skydekt for samtlige satellittpassasjer denne dagen. For kartene til høyre er skyer forsøkt "fjernet" slik at vi får se snødekket for hele landet samtidig. For de områdene som er skydekt for det gjeldende døgnet hentes informasjon fra skyfrie situasjoner inntil 1 uke bakover i tid.

Merk at kartene for Fastlands-Norge kun har land-informasjon. Noen vannområder vil typisk være dekt av sjøis deler av året uten at det kommer fram i disse kartene.

 

Bakgrunn

Det er ikke alltid så lett å se forskjell på skyer og snø i satellittbilder. I synlig lys kan begge deler se temmelig like ut fordi både snø og skyer reflekterer sollys ganske likt på disse bølgelengdene  (eksempelbildet til venstre merket "RGB124"). Vi utnytter at forskjellen mellom snø og sky er større utenfor det synlige spekteret (eksempelbildet i midten merket "RGB264"). Da kan snø og skyer plutselig se ganske ulikt ut. I dette bildet framstår snøen rosa, tydelig forskjellig fra mange skytyper. Bildet til høyre viser hvordan dataprogrammet har beregnet at snøen mest sannsynlig er i dette satellittbildet. Rødt er høy sannsynlighet for snø, blått er lav.

Eksempelet over stammer fra 24. februar 2017, et MetOp-1-swath 08:45 UTC.

Flere slike passasjeprodukter kan kombineres for å lage daglige snøkart. Bildet under viser et snøkart for samme dato som eksempelet over har bidratt til. Hvite områder er snø, grønne er snøfrie og blått er hav/innsjø. De grå områdene viser skydekke. Vi kan ikke vite om det er snø eller snøfritt under skyene kun ved å bruke data fra optiske satellitter.