Snødekkekart fra satellitt

Nyeste snødekkekart

Dette kartet er satt sammen av data fra flere satellittpassasjer. De grå områdene viser områder som er skydekt for samtlige satellittpassasjer denne dagen. Merk at kartet kun har land-informasjon. Noen vannområder vil typisk være dekt av sjøis deler av året uten at det kommer fram i dette kartet.

 

Bakgrunn

Det er ikke alltid så lett å se forskjell på skyer og snø i satellittbilder. I synlig lys kan begge deler se temmelig like ut fordi både snø og skyer reflekterer sollys ganske likt på disse bølgelengdene  (eksempelbildet til venstre merket "RGB124"). Vi utnytter at forskjellen mellom snø og sky er større utenfor det synlige spekteret (eksempelbildet i midten merket "RGB264"). Da kan snø og skyer plutselig se ganske ulikt ut. I dette bildet framstår snøen rosa, tydelig forskjellig fra mange skytyper. Bildet til høyre viser hvordan dataprogrammet har beregnet at snøen mest sannsynlig er i dette satellittbildet. Rødt er høy sannsynlighet for snø, blått er lav.

Eksempelet over stammer fra 24. februar 2017, et MetOp-1-swath 08:45 UTC.

Flere slike passasjeprodukter kan kombineres for å lage daglige snøkart. Bildet under viser et snøkart for samme dato som eksempelet over har bidratt til. Hvite områder er snø, grønne er snøfrie og blått er hav/innsjø. De grå områdene viser skydekke. Vi kan ikke vite om det er snø eller snøfritt under skyene kun ved å bruke data fra optiske satellitter.