Klimaprodukter for sjøis

Sjøiskonsentrasjon Sjøiskant Sjøistype
Nordlige halvkule

latest conc icdr nh

latest edge icdr nh

latest type icdr nh

Sørlige halvkule

latest conc icdr sh

latest edge icdr sh

 

 

I de seneste år har det vært økt fokus på å generere klimakonsistente tidsserier for sjøis, såkalte Climate Data Records (CDR). Man kan supplere en CDR med operasjonelle data fram til i dag (med en tidsforsinkelse på 16 dager) ved å lage en Interim CDR (ICDR). Arbeidet med disse klimakonsistente tidsseriene gjøres i samarbeid med flere forskjellige europeiske prosjekter som EUMETSAT OSI SAF, ESA CCI og EU C3S. Eksisterende klimaprodukter for sjøis fra Meteorologisk institutt er representert over. De nyeste dataene ses ved å klikke på produktet.

Mer detaljert informasjon om hvert klimaprodukt og hvordan man får tilgang til data finnes på de enkelte prosjektportaler listet nedenfor. Se også en produktoversikt i denne tabellen.

  • EUMETSAT OSI SAF Climate Data Records (sjøiskonsentrasjon fra SMMR/SSMI/SSMIS)

  • EU C3S Climate Data Store (sjøiskonsentrasjon, sjøiskant, sjøistype og sjøistykkelse)

  • Meteorologisk institutts THREDDS Data Server for C3S klimadata  (sjøiskonsentrasjon, sjøiskant, sjøistype og sjøistykkelse)

  • ESA Climate Change Initiative Open Data Portal (sjøiskonsentrasjon fra AMSR)