Globale sjøisprodukter

Sjøiskonsentrasjon Sjøiskant Sjøistype

seneste iskonsentrasjon nh

seneste iskant edge nh

seneste istype sh

Sjøisemissivitet Sjøisdrift  

seneste isemissivitet nh

seneste isdrift arc

 

 

Sjøisprodukter fra fjernmålingsdata produseres på daglig basis og med en global (og hemisfærisk) dekning. Oversikten ovenfor viser eksisterende sjøisprodukter som idag genereres operasjonelt ved Meteorologisk institutt og som gjengir sjøisforholdene i nær-sanntid (Near-Real-Time, NRT). Klikk på et produkt for å få mer informasjon om det. Disse sjøisproduktene har blitt generert operasjonelt i flere år som en del av EUMETSAT OSI SAF-programmet og i nært samarbeid med Dansk Meteorologisk Institut (DMI). Sjøisdata (også tilbake i tid) er tilgjengelig fra sjøisarkivet til EUMETSAT OSI SAF.

For bruk i klimastudier og ved sammenligninger av isforhold over tid anbefales det å bruke spesifikke klimakonsistente data, hvor både metodikk og innputtdata holdes konstant over hele dataserien. Klimadata deles her inn i en CDR, som står for Climate Data Record og er en dataserie over en fast periode, og en ICDR, som står for Interim Climate Data Record og som komplementere CDRen med daglige oppdatering frem til idag. Les mer om klimaprodukter for sjøis. I motsetning til klimadatene vil nær-sanntid (NRT) produkter jevnlig bli oppgradert slik at de hele tiden leverer best mulig informasjon om nylige isforhold. Slike oppgradering kan dreie seg om både utskiftning eller inkludering av nye satellittdata eller forbedret metodikk. Arkiverte NRT data vil derfor ikke nødvendigvis være konsistente bakover i tid.

Oversikt over eksisterende sjøisprodukter ved Meteorologisk institutt - både operasjonelle nær-sanntids (NRT) produkter og klimaprodukter(CDR/ICDR):

Produkt ID Datatype Frekvens Eier og Distributør  Redistribusjon
Sjøiskonsentrasjon SIC NRT 1 per dag OSI SAF

CMEMS

  SIC CDR, ICDR 1 per dag, forsinket 16 dager OSI SAF C3S
Sjøiskonsentrasjon - AMSR SIC-AMSR NRT 1 per dag OSI SAF CMEMS
  SIC-AMSR CDR 1 per dag (ingen ICDR) ESA CCI C3S
Sjøiskant SIE NRT 1 per dag OSI SAF CMEMS
  SIE CDR, ICDR 1 per dag, forsinket 16 dager C3S MET
Sjøistype SITy NRT 1 per dag OSI SAF CMEMS
  SITy CDR, ICDR 1 per dag, forsinket16 dager C3S MET
Sjøisdrift - grov oppløsning SID-LR NRT 1 per dag OSI SAF CMEMS
  SID-LR CDR 1 per dag (ingen ICDR) OSI SAF C3S
Sjøisdrift - medium oppløsning SID-MR NRT 4 per dag OSI SAF  
Sjøisemissivitet SIEM NRT 1 per dag OSI SAF