Satellittbilder brukt av istjenesten

(Klikk på bildet for større bilde)

SENTINEL-1 image

Today

SENTINEL-1 image

Yesterday

På grunn av skydekket som er utbredt i polarregionene og vintermørket, er den primære typen satellittsensor som brukes til sjøkartkartlegging, Synthetic Aperture Radar (SAR), da dette kan skaffe data om jordens overflateforhold under alle forhold.

Istjenesten bruker data fra en rekke oppdrag, inkludert kanadiske RADARSAT-2, italienske COSMO SkyMed og japanske ALOS-2. Den primære kilden til SAR er den europeiske Copernicus Sentinel-1, som består av to satellitter (1A og 1B). Dette har to hovedmåter, Interferometric Wide (IW)ved 10 m oppløsning på en 250 km bred skår, og Extra Wide (EW) ved 40 m oppløsning på en 410 km bred skår. I tillegg kan sensoren tilegne seg data i en enkelt polarisering (HH eller VV) eller dobbel polarisering (HH + HV eller VV + VH), med tilleggskanalene som har fordeler for å skille mellom vann og havis.

Bildet som vises her er levert av forsknings-og-utviklingsavdelingen ved meteorologisk instituttet og viser HV-polarisasjonen. Bildet oppdateres jevnlig gjennom dagen.

For tilgang til Sentinel-1 satellittdata, se satellittdata.no, eller hoved Copernicus Open Access Hub. Geo-referert, lav oppløsning, quicklooks av både HH og HV som er egnet for bruk i GIS, kan lastes ned via ftp.

I tillegg til Sentinel-1, også bruker istjenesten data fra andre satellitter, inkludert optisk bilde fra sensorer på den europeiske Copernicus Sentinel-3 (OLCI og SLSTR) og Sentinel-2 satellitter, NOAA Suomi NPP VIIRS, når de tegner iskartene. og NOAA / EUMETSAT AVHRR. Med tilgang til data fra flere satellitt, er istjenesten derfor i stand til å opprettholde kontinuiteten til iskartene hvis data fra en satellitt ikke er tilgjengelig.

Denne siden vil bli oppdatert med flere satellittbildekilder i nær fremtid.