Sjøis

Iskart Satellittbilder Automatisk sjøisanalyse

latest sea ice chart

Globale NRT-produkter Klimaprodukter Klimaindikatorer

Global sea-ice products

Sea-ice climate products

Sea-ice climate indicators

 

I den nåværende geopolitiske situasjonen er nordområdene av økende betydning. Flere mennesker og økt trafikk i Polhavet gir økt mulighet for at liv og eiendom utsettes for fare. Vi på Meteorologisk institutt bidrar til å trygge de nasjonale interessene i området ved å overvåke sjøisen. Oppdaterte data og informasjon er tilgjengelig fra fra denne siden (klikk på bildene ovenfor eller les mer i linkene under)

Les mer om vårt arbeid i nordområdene her.

Sjøisovervåking ved Meteorologisk institutt inkluderer: