Snø

Observert snødybde Nyeste snødekkekart fra satellitt Snødekkeindeks fra satellitt

Latest snow depth observation

Satellite snow cover

Satellite snow cover

 


Nærvær - eller fravær - av snødekke har stor innvirkning på mange felter som dyreliv, menneskelige aktiviteter, atmosfæreprosesser og jordas energibalanse. Snødybdeobservasjoner og snødekkeprodukter er av interesse for en lang rekke områder.

Snøaktiviteter ved Meteorologisk institutt inkluderer:

  • Bakkeobservasjoner av snødybde. Disse kan velges fra et kart her.

  • Satellittovervåkning av regionalt snødekke.

  • Historiske, globale snødekkeprodukter basert på satellittdata.