GIS

Trygve Halsne

Trygve Halsne jobber i Bergen i Avdeling for Fjernmåling og Dataforvaltning i FoU divisjonen. Han jobber med distribusjon av Sentinel-data i Norge og med å tilrettelegge for tjenester på dataene.