Trond Robertsen

Trond Robertsen isanalytiker ved Istjenesten og meteorologisk konsulent ved Vervarslinga i Nord-Norge. Flere perioder på de arktiske øyene Hopen og Bjørnøya, isfjell-speiding i Baffin Bay, pedagogisk opplæring i isobservasjon for studenter ved University of Cape Town, deltaker på forelesninger i "Polar Code" ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø.