Snøkart midlertidig utilgjengelig på grunn av mørketid / lav sol

Snøkartene lages fra satellittmålinger av reflektert sollys. På grunn av lav solhøyde / mørketid er kartene utilgjengelig deler av vinteren. Fra starten av februar - når det igjen er tilstrekkelig sollys til å generere kartene - vil de igjen bli tilgjengelige på cryo.met.no.

Figuren under viser andel snødekt areal for Fastlands-Norge som funksjon av tid for de siste 4 årene. Figuren er laget fra de satellittdatabaserte snøkartene. Vinteren 2019/2020 startet med et større snødekt areal enn tidligere vintre (rød kurve). Hvordan er situasjonen når sollyset kommer tilbake og nye kart genereres? Denne figuren vil bli daglig oppdatert fra februar 2020.