KEPLER oppdatering

Som de fleste andre er også KEPLER posjektet sterkt preget av COVID-19 pandemien. Alle arrangementer som  krever fysisk tilstedeværelse av deltakerne er utsatt til et senere tidspunkt, og mange av dem er blitt byttet til videokonferanse format. Når det gjelder rapporter (deliverables) og anbefalinger, har pendemien imidlertidig hatt mindre innvirkning. KEPLER-prosjektet styres og koordineres av Nick Hughes, lederen av Istjenesten ved Meteorologisk Institutt.

Nettstedet har nylig blitt fått et "ansiktsløft" og blitt oppgradert med mer informasjon og status fra arbeidspakkene, inkludert en liste over resusser and the EU Polar Cluster integrering.

Sammen med CMEMS and Mercator Ocean International, skal KEPLER arrangere Copernicus Marine Service Online Training Workshop dedikert til ishavet i Arktis 1. Desember 2020 kl 0930 UTC +1
Se Agenda.
 

 

Et viktig mål for KEPLER er å sikre at det er et klart, kortfattet og oppnåelig veikart for Copernicus-programmet for å utvikle industri- og samfunnsdrevet verdiskapende teknologier, produkter og andre tjenester. Dette vil også styrke den europeiske kapasiteten innen jordobservasjon for overvåking av polare områder og dens bærekraftige utvikling, til fordel for interessenter. De nye Sentinel-satellittene er allerede i bane for oppgrading. Det er viktig at i neste fase, Copernicus 2.0 som starter i 2021, at denne stratgien er utviklet videre for å møte kravene i polarregionene.

KEPLER løper fra 1. januar 2019 til 31. mars og har et budsjett på 2,9 millioner euro, 15 project-partnere, og er en EU Horizon 2020 Coordination and Support Action (CSA).