Ice Watch og App-utvikling

I løpet av de siste seks månedene har vi mottatt mange bidrag gjennom Ice Watch og testing av vår nye mobilapplikasjon IceWatchApp. Totalt består databasen av nærmere 10 000 individuelle havisobservasjoner fra forskning, operasjoner og polarturisme-cruise i avsidesliggende polare farvann. For å nevne noen få fartøyer vi for øyeblikket har i vår Ice Watch-database; FF Kronprins Haakon, KV Svalbard, HI Sverdrup, Polarstern og Akademik Fedorov.

Ice Watch er et internasjonalt samarbeidsprogram som koordinerer polare visuelle havisobservasjoner samlet fra skip som opererer i isdekket hav på den nordlige og sørlige halvkule med formål å:

  • Registrere skipsbaserte havisobservasjoner ved hjelp av programvaren ASSIST og IceWatchApp

  • Få tilgang til data samlet på historiske og nåværende tokt ved hjelp av ASSIST

  • Arkivere og hente tidligere observasjoner

  • Gi åpen all IceWatch-informasjon for bruk i kalibrerings- og valideringsapplikasjoner

  • Å implementere innsamlede data i sjøisen i et kartleggingssystem og database

Hvis du planlegger et tokt/cruise i polare områder og er interessert i å samle havisobservasjoner, oppfordrer vi deg til å kontakte oss for detaljer om hvordan du kan bidra. På samme måte, hvis du bruker eller publiserer arbeid med Ice Watch-data, vil vi gjerne høre fra deg slik at vi kan holde rede på hvordan dataene brukes.

Facebook: @icewatchassist
Twitter: @IceWatchASSIST
Email: icewatch@met.no

 

 

 

Bilder fra treningsmanual for IceWatchApp. Bruk telefonens kamera og appen til å laste opp observasjoner på stedet. Når de er fullført, vil observasjonene dine bli oppført på Ice Watch-siden. Hver observasjon blir automatisk georeferert med lengdegrad og breddegrad.

 


Havisobservasjoner gitt fra NPI cruise og Nansen Legacy med RV Kronprins Haakon 24.-13. September 2020. https://icewatch.met.no/cruises/101
 


Havisobservasjoner fra det historiske toktet til Nordpolen med KV Svalbard og CAATEX 14. august til 9. september 2019. Tusen takk til Norsk kystvakt, Kystverket og Nansensenteret. https://icewatch.met.no/cruises/97