Nye permafrostprodukter er utviklet og tilgjengelig

Nylig har vi utviklet nye produkter på cryo.met.no som viser daglig oppdaterte temperaturdata fra stasjoner som overvåker permafrosten på Svalbard og i Norge.

De nyeste permafrostdata som er observert fra en stasjon sammenlignes med klimatologien som genereres fra hele observasjonsperioden, og gir median, konfidensintervaller, ekstremer og trender (se figuren under for et eksempel). Permafroststasjonene er alle knyttet til nasjonalt operative værstasjoner med utvidet måleprogram. Den kombinerte overvåkingen gir brukeren daglig oppdaterte data for å studere og overvåke dagens permafrosttilstand og utvikling, og hvordan ekstremperioder påvirker permafrosttemperaturen.

 

 

De mest direkte indikatorene på endringer relatert til permafrost er de to essensielle klimavariablene for permafrost; permafrosttemperatur og tykkelse på aktivt lag (laget som fryser og tiner årlig over permafrosten). Den operasjonelle overvåkningen gir informasjon raskere enn noen gang tidligere, noe som potensielt kan bidra til tidlig varsling av f.eks. rekordstor tykkelse av det aktive laget og markant temperaturøkning i permafrosten. Denne informasjonen kan bl.a. brukes til å vurdere risiko for naturfarer knyttet til oppvarming og tining av permafrost.

Her kan du finne kart over alle permafroststasjonene og de nye permafrostproduktene vi nå presenterer på cryo.met.no.

Jordtemperaturdata fra permafroststasjonene kan lastes ned fra frost.met.no.

Faktaboks

Temperaturen i bakken (jord eller fjell, der også is og organisk materiale kan inngå) må forbli på eller under 0 °C i minst to påfølgende år for at et sted har permafrost. I Norge finnes permafrost først og fremst i høyfjellet og i enkelte myrer i Nord-Norge med karakteristiske hauger eller rygger som har en kjerne av is (palser). Målinger viser at permafrosten i Norge er relativt varm, vanligvis mellom -3 og 0 °C.

Svalbard ligger i sonen med kontinuerlig permafrost med dybde som varierer mellom 200 og 450 m i indre og høyereliggende områder på øygruppen. Generelt er permafrosttemperaturene høyest i kystnære områder, eller der hvor et tykt snødekke oppstår om vinteren. Relativt varm permafrost finnes på store deler av Svalbard, spesielt i kystnære områder. Disse områdene er spesielt følsomme for oppvarming, og det er der befolkningen bor.