Marina Durán Moro

Marina jobber med dataassimilering av sjøiskonsentrasjon (SIC) observasjoner i ROMS/CICE-modellen ved å bruke Ensemble Kalman Filter-tilnærmingen. Hun er involvert i SIRANO-prosjektet og undersøker assimilering av SIC Level-2 informasjon (individuelle baner) i stedet for daglige gjennomsnittskart.