Statusrapport for sjøisen i Arktis sommeren 2020: ny rekord for juli

Isutbredelsen i Arktis i juli 2020 er den laveste som er målt for denne måneden siden satellittobservasjonene startet for mer enn 40 år siden. Med en gjennomsnittsverdi på 8.1 millioner kvadratkilometer stjal juli 2020 rekorden fra juli 2012. De 10 årene med minst sjøis i Arktis for juli måned har alle funnet sted siden 2007.

Figuren viser rangeringen av månedlig gjennomsnittsutbredelse av sjøis i Arktis fra 1979 til i dag. Fargekoden og tallene angir hvordan årene rangere seg innbyrdes med mengden av is for hver måned. De minste tallene (rød) angir år med lite is og de største tallene (blå) angir år med mest is. En tilsvarende figur der det isdekte arealet tallfestes finnes her.

Satellittmålingene viser at trenden for isutbredelsen i juli måned er en reduksjon på 6.3 % per tiår. Dette tilsvarer en reduksjon på størrelse med 4 ganger arealet av Spania siden en typisk juli måned på 80-tallet.

Tidsserie for gjennomsnittsutbredelse av sjøis i Arktis for juli måned.

Årets sjøismaksimum for Arktis fant sted 3. mars, med et isdekt areal på 15.2 millioner kvadratkilometer, hvilket plasserer mars 2020 som den tiende laveste målte mars måned. Fra slutten av mars har isdekket krympet raskere enn vanlig. April 2020 innehar den nest laveste målte april-verdien, mens både mai og juni 2020 er på fjerdeplass i sine respektive kategorier. Siden 10. juli har de daglige sjøisutbredelsene vært rekordlave. I midten av juli krympet isdekket ned under 8 millioner kvadratkilometer. Dette var en typisk verdi for sjøisminimum i Arktis på 1980-tallet. Fra midten av juli til midten av september - tidspunktet der sjøisnimumum typisk inntreffer - er det fortsatt to måneder igjen hvor isdekket vil krympe ytterligere. Anomalien er størst utenfor Sibir, og skyldes en hetebølge og rekordhøye temperaturer tidligere i vår/sommer.

 

Faktaboks

Sjøisdekket i Arktis har en naturlig sesongvariasjon i utstrekning. Sjøisen smelter om sommeren, og fryser til om vinteren. Smeltesesongen starter vanligvis i mars og pågår fram til et minimum nås i september. Deretter starter tilfrysingen som fortsetter inntil et maksimum nås i mars og den neste smeltesesongen starter. Gjennom en smeltesesong vil vanligvis om lag halvparten av isdekket fra mars smelte vekk. Selv om en stor variasjon i isdekket med sesong er naturlig, viser overvåkning av sjøisen - foretatt med satellittmålinger i mer enn 40 år - en tydelig reduksjon i isdekket til alle tider av året.

Sjøiskonsentrasjon brukes for å beskrive hvor “tettpakket” sjøisen er. Det er en glidende overgang fra komplett tettpakket is (100%) til åpent is-fritt hav (0%). Når man vil se på sjøisutbredelsen er det vanlig å fastsette en iskonsentrasjon som en grense for hva som er is og ikke.

Sjøisutbredelse er området dekket med en betydelig mengde sjøis. Det er vanlig å bruke 15% sjøiskonsentrasjon som terskel for å skille mellom “is” og “isfritt”.

Sjøisminimum i Arktis inntrer den dagen i året der sjøsisutbredelsen er lavest.

Sjøismaksimum i Arktis inntrer den dagen i året der sjøisutbredelsen er høyest.

Meteorologisk institutt bruker satellittdata for å overvåke og beskrive sjøisutbredelsen på daglig basis.