Rekordtidlig reduksjon i sjøisen utenfor Utqiagvik (Barrow), Alaska

Det foregår nå en rekordtidlig reduksjon i sjøisen utenfor Utqiagvik (Barrow) i Alaska. Mengden sjøis i havene utenfor byen er i juni 2019 på nivå med mengden i juli for the forrige rekordåret 2017. Sammenliknet med 1980-tallet ligger årets reduksjon av sjøis to måneder i forkant. Når isen trekker seg tilbake fra kysten tidligere får det store konsekvenser for innbyggerne i Utqiagvik (les engelsk sak om temaet her).

Figuren er basert på data fra EUMETSAT OSI SAF og viser regional sjøisutstrekning* innenfor området markert i rødt på kartet. Den røde kurven viser data for 2019, den grønne viser 2017, og de grå linjene viser data tilbake til 1979. På denne linken kan man lese mer om klimaprodukter for sjøis, og her kan man finne mer om klimaindikatorer for sjøis.

(* Sjøisutstrekning (Sea Ice Extent - SIE) er arealet av hav som er dekket av en betydelig mengde sjøis. Når passiv mikrobølgedata ligger til grunn - hvilket er tilfelle her - er det vanlig å definere sjøisutstrekning som arealet der konsentrasjonen av sjøis er høyere enn 15%.)