Klimaindikatorer for sjøis

Regional (Svalbard) havis

Global havis (fra EUMETSAT OSI SAF)
Nordlig halvkule Sørlig halvkule
Daglige kurver

Alle månedene siden 1979

Tendens for forrige måned

Tendens for denne måned

Rangering av månedlig sjøisutbredelse
Nordlige halvkule Sørlige halvkule

Globalt

 

Havis er en ikonisk indikator for klimaendringer. Havisen har blitt overvåket daglig siden slutten av 1970-tallet med bruk av satellittdata, men også tidligere satellittdata og observasjoner fra ship fra noen områder finnes. 

På denne siden samler vi noen av havisindikatorene som Meteorologisk institutt lager. Indikatorene dekker enkelte regioner (f.eks. rundt Svalbard) eller hele hemisfærer. Flere av disse dataene lager Meteorologisk institutt på vegne av (og i sambarbeid med) andre tjenester eller aktører som EUMETSAT OSI SAF, EU's Copernicus CMEMS og C3S, ESA CCI, og Istjenestene fra USA og Russland.