Nye snødybdefigurer på cryo.met.no

Snødybde observeres daglig, både manuelt og automatisk, på stasjoner over hele Norge. På cryo.met.no har vi nå videreutviklet et produkt som viser snødybden så langt denne vinteren i forhold til hva det pleier å være og tidligere rekorder. 

Dette er en operasjonell tjeneste der figurene oppdateres fortløpende med helt ferske data. I tillegg til å se snødybden for øyeblikket, viser figuren hvordan snødybden har variert så langt i vinter og hvordan årets sesong har vært i forhold til normalperioden 1991-2020 (se faktaboks under). For stasjoner som er etablert etter 1991 er kortere perioder benyttet. I tillegg ser man hvordan årets vintersesong ligger an i forhold til de mest snørike- og snøfattige vintrene i hele måleperioden til stasjonen. Hvis det er observert ny rekordhøy eller rekordlav snødybde under årets vintersesong er dager med nye rekorder markerte

 

Foreløpig viser vi bare et utvalg av stasjoner som måler snødybde i Norge. Flere stasjoner vil bli lagt til i løpet av 2020. 

Se de nye figurene her

Snødybdedata kan lastes ned fra seklima.met.no og frost.met.no

Faktaboks
​Normalperioder er 30-årsperioder som brukes for å beregne normalverdier (normaler) av meteorologiske data for siste 30-års periode som har et år som ender på 0. Fra og med 2021 er den nye standard normalperioden 1991–2020. Disse tallene fungerer som referanser i meteorologien og klimatologien frem til neste normalperiode. For denne perioden beregner de ulike meteorologiske instituttene gjennomsnittsverdier for en rekke værelementer, for et størst mulig antall stasjoner. Det beregnes også gjennomsnitt for stasjoner som ikke har vært i drift hele 30-årsperioden.