Nest laveste augustnivå for sjøisutbredelse i Arktis siden 1979

Når hele Arktis ses under ett er gjennomsnittet av isdekt areal som ble observert for august i år det nest laveste av alle augustmåneder siden disse målingene startet i 1979. Kun 2012 har hatt en lavere gjennomsnittsverdi for sjøisutbredelse i Arktis for august måned. Tredjeplassen innehas av 2007.

Tidsserie for månedlig gjennomsnittsutbredelse av sjøis i Arktis. August 2019 var den nest laveste siden 1979.

Mye is rundt Svalbard

På lokal skala rundt Svalbard er derimot isforholdene uvanlige for denne tiden av året:  mer sjøis enn normalt er observert nordøst og øst for øygruppen,  og dette har gitt problemer for skipstrafikk.

Figuren viser isforholdene 1. september 2019. Det er mer sjøis
enn vanlig for denne tiden av året nordøst og øst for øygruppen.

På cryo.met.no kan man også finne daglige SAR bilder hvor isforholdene rundt Svalbard framgår:

Sentinel-1 SAR-mosaikk for 4. september 2019 (EU Copernicus data, prosessert ved Meteorologisk institutt).