Satellittbilder

 

Siste satelittbilder brukt til kartlegging av sjøisen

(Klikk på bildet for å gjøre det større)

SENTINEL-1 image

Dagens

SENTINEL-1 image

Gårsdagens

SENTINEL-1 -oppdraget inkluderer en C-bånd syntetisk apertur-radar (SAR). SAR-sensoren har fordelen av å operere i bølgelengder som ikke påvirkes av skydekke eller mangel på dagslys, og kan skaffe data på dag- eller nattetid under alle værforhold. Den opererer i forskjellige bildemodus med oppløsning helt ned til 5 meter og skårdekning opptil 400 kilometer.

Bildet som er vist her er tatt i ekstra vid (400 km) skårmodus med en romlig oppløsning på 93x87 meter og HV-polarisering. Bildet (Dagens) oppdateres med jevne mellomrom i løpet av dagen, og de siste tilgjengelige data blir lagt til i mosaikken.

 

For tilgang på satellittdata besøk satellittdata.no