2020 er et av årene med minst is i Arktis

Hittil er 2020 et av årene vi har målt minst is i Arktis. I oktober mangler det nærmere fire millioner kvadratkilometer is sammenlignet med det som var vanlig på 80-tallet. Det tilsvarer ti ganger Norges areal.

– Som helhet er arealet av sjøisen i 2020 et av de minste vi har målt i Arktis. Samtidig er det vanskelig å si at året skiller seg ut - det fortsetter nemlig den tendensen vi har målt de siste 40 årene: Det blir mindre sjøis, mens temperaturen øker, sier klimaforsker Thomas Lavergne ved Meteorologisk institutt.

Meteorologisk institutt overvåker sjøisen daglig. Vi har aldri målt så lite is i oktober som vi har gjort de siste dagene. Juli måned var også rekordlav, mens april, august, og september hadde nest lavest isutbredelse.

 

Vi har aldri registrert lavere verdier i oktober siden målingene startet på 80-tallet. Kilde: Meteorologisk institutt

cryo.met.no finner du daglige oppdateringer om sjøisen.

 

Arktis kan bli isfritt om sommeren før 2050

Det er vanlig at en del av isen smelter i løpet av sommerhalvåret, for så å fryse igjen på høsten og vinteren. Nå skjer denne innfrysingen svært langsomt sammenlignet med tidligere. Årsaken er at Polhavet er varmere.

– Dette skjer som følge av de menneskeskapte klimaendringene, det vil si våre klimagassutslipp. Vi mister tre kvadratmeter sjøis om sommeren med hvert tonn CO2 som slippes ut, forteller Lavergne.

Hvis dagens CO2-utslipp fortsetter kan Polhavet bli isfritt om sommeren før 2050, ifølge FNs klimapanel (IPCC) sin spesialrapport om hav og is, som ble gitt ut i september i fjor.

Her ser du hvordan isutbredelsen har sunket de siste 40 årene. Vi har aldri målt mindre is i oktober noen gang før. Illustrasjon: Meteorologisk institutt / EUMETSAT

 

Mindre sjøis enn normalt rundt Svalbard

Rundt Svalbard er det også mindre is enn det som er normalt. Nå i oktober mangler det mest sjøis nord for Russland, i Barentshavet og rundt Svalbard.

På 80- og 90-tallet var det vanlig for isbjørnbinnene å komme til Hopen, som ligger sørøst for Svalbard, rundt denne tiden for å finne vinterhi på øya.

– Det er vanskeligere for dem i dag ettersom isen fryser senere, sier analytiker Trond Robertsen på Istjenesten ved Meteorologisk institutt.

Her ser du utbredelsen av sjøis i oktober i år sammenlignet med gjennomsnittet i perioden 1981-2010. I rødt vises områdene hvor det mangler is: nord for Russland, i Barentshavet, og rundt Svalbard. Illustrasjon: Meteorologisk institutt / EUMETSAT

 

Les også våre tidligere saker om sjøisen i Arktis: