Istjenesten

Istjenesten er underlagt Værvarslingsdivisjonen ved Meteorologisk institutt og har hovedansvaret for å overvåke den atlantiske delen av Artkis, og produserer daglige iskart på hverdager (mandag-fredag) med et fokus på Svalbard og Barentshavet. I tillegg har Kystverket ansvaret for å informere fartøy om issituasjonen i den sørlige delen av Norskehavet. Istjenesten produserer også ukentlige iskart (på mandager) for Weddellhavet og Bellingsauhsenhavet i Antarktis mellom oktober og april. For mer informasjon om antarktiske iskart, sjekk ut samarbeidsprosjektet mellom Norge, Russland og USA på http://ice.aari.aq/.

Iskartene er rutineprodukter med høy oppløsning basert på forskjellige satelittdatakilder, men først og fremst syntetisk apertur-radar (SAR) og optisk satellittdata. Iskartene viser sjøiskonsentrasjonen og avgrenser områder med landfast is. Data fra passiv mikrobølge-sensorer blir analysert over områder som mangler høyoppløselige satelittbilder. Satellittdata forsterkes av visuelle observasjoner og meteorologiske værvarsler. Havoverflatetemperaturer er inkludert som konturer fra termisk infrarød satelittdata.

Analytikerne i Istjenesten studerer dagens forhold først og fremst via fjernmålingsdata, og leverer iskart, informasjon om iskanten, og en oversikt over havoverflate-temperaturer. Mer informasjon finner du hos Den meteorologiske verdensorganisasjon (WMO) document-574: Sea-Ice Information Services in the World. Istjenesten er også den autoriserte myndigheten for formidling av informasjon om sjøis/havis og isfjell i WMO/IOC JCOMM GMDSS METAREA-XIX, og bistår med veiledning som et kjernemedlem i JCOMM Ekspertlag på sjøis/havis (ETSI).

Flere prognosemodeller er under utvikling og testes preoperasjonelt. Disse inkluderer: (a) Arktis-20km og Norden-4km Regional Ocean Modelling System (ROMS), og (b) modellen “(Towards) an Operational Prediction system for the North Atlantic European coastal Zones” (TOPAZ), som drives av Meteorologisk Institutt for EU Copernicus CMEMS.

Adresse: Istjenesten Vervarslinga for Nord-Norge
Postboks 6314 Langnes
NO-9293 Tromsø
Telefon: +47 90 47 20 48
E-post: istjenesten@met.no
Nettsteder: 

Norges Istjenestes iskart: https://cryo.met.no/nb/siste-iskart  (tidligere: http://polarview.met.no/)

Samarbeidsprosjekt om overvåkning av Antarktis: http://ice.aari.aq/

Twitter: @istjenesten (Daglige oppdateringer, tekstvarsler)