Istjenesten

Istjenesten er underlagt Værvarslingsdivisjonen ved Meteorologisk institutt og har hovedansvaret for å overvåke den atlantiske delen av Artkis, og produserer daglige iskart på hverdager (mandag-fredag) med et fokus på Svalbard og Barentshavet. I tillegg har Kystverket ansvaret for å informere fartøy om issituasjonen i den sørlige delen av Norskehavet. Istjenesten produserer også ukentlige iskart (på mandager) for Weddellhavet og Bellingsauhsenhavet i Antarktis mellom oktober og april. For mer informasjon om antarktiske iskart, sjekk ut samarbeidsprosjektet mellom Norge, Russland og USA på http://ice.aari.aq/.

Iskartene er rutineprodukter med høy oppløsning basert på forskjellige satelittdatakilder, men først og fremst syntetisk apertur-radar (SAR) og optisk satellittdata. Iskartene viser sjøiskonsentrasjonen og avgrenser områder med landfast is. Data fra passiv mikrobølge-sensorer blir analysert over områder som mangler høyoppløselige satelittbilder. Satellittdata forsterkes av visuelle observasjoner og meteorologiske værvarsler. Havoverflatetemperaturer er inkludert som konturer fra termisk infrarød satelittdata.

Analytikerne i Istjenesten studerer dagens forhold først og fremst via fjernmålingsdata, og leverer iskart, informasjon om iskanten, og en oversikt over havoverflate-temperaturer. Mer informasjon finner du hos Den meteorologiske verdensorganisasjon (WMO) document-574: Sea-Ice Information Services in the World. Istjenesten er også den autoriserte myndigheten for formidling av informasjon om sjøis/havis og isfjell i WMO/IOC JCOMM GMDSS METAREA-XIX, og bistår med veiledning som et kjernemedlem i JCOMM Ekspertlag på sjøis/havis (ETSI).

Flere prognosemodeller er testes preoperasjonelt. Disse inkluderer: (a) U.S. Naval Research Laboratory GOFS3.1, (b) Copernicus CMEMS neXtSIM, og (c) meteorologisk instituttet Barents-2.5km.

Adresse: Istjenesten Vervarslinga for Nord-Norge
Postboks 6314 Langnes
NO-9293 Tromsø
Telefon: +47 90 47 20 48
E-post: istjenesten@met.no
Nettsteder: 

Norges Istjenestes iskart: https://cryo.met.no/nb/siste-iskart  (tidligere: http://polarview.met.no/)

Samarbeidsprosjekt om overvåkning av Antarktis: http://ice.aari.aq/

Twitter: @istjenesten (Daglige oppdateringer, tekstvarsler)