Havisprognoser

Vi er glade for å kunngjøre tilgjengeligheten av våre visualiseringer oftere oppdaterte havisprognoser for Grønlandshavet og Fram-stredet. Disse gir iskart med estimert haviskonsentrasjon, tykkelse, og drift med 24 prognoseintervaller, samtanimasjoner for hele prognoseperioden, opptil 6 dager fremover. Den nye siden viser også en sammenligning av prognosene for forventet avstand og retning av iskanten fra Jan Mayen.

Dette må betraktes som en demonstrasjon eller eksperimentell informasjon.

Informasjonen kommer fra 3 prognosemodeller:

  1. Global Ocean Forecasting System (GOFS) 3.1-prognosen er produsert av Naval Research Laboratory: Ocean Dynamics and Prediction Branch og gir en 180-timers prognose på et globalt nett som er 0,08° lengdegrad og 0,04° breddegrad. Dette tilsvarer et 2 x 4 km rutenett ved 80°.
  2. NeXtSIM (ARCTIC_ANALYSISFORECAST_PHY_ICE_002_011) prognosen er produsert av Copernicus Marine Service (CMEMS) og gir en 168-timers prognose over et 3 til 3 km rutenett som dekker Arktis, unntatt det kanadiske arkipel, samt Baffin Bay og Hudson Bay..
  3. Barents-2,5 km-varselet er produsert av Ocean and Ice-delen av forsknings- og utviklingsavdelingen i MET Norway og gir en 66-timers prognose for Barents-, Norges- og Grønlandshavet.

Mer informasjon og kartene finner du på https://cryo.met.no/nb/korte-tidsperiod-havisprognoser.