Regional snødekkeindeks

Snødekt areal

Satellite snow cover

Satellite snow cover

Satellite snow cover

 

Figurene viser daglig andel snødekt areal for Fastlands-Norge (øverst til venstre), Svalbard (øverst til høyre), Nord-Norge (nederst til venstre) og Sør-Norge (nederst til høyre). Daglige snødekkekart basert på optiske satellittdata ligger til grunn for disse figurene. De mørkegrå områdene illustrerer den tiden av året hvor snøkartene på grunn av lav sol / mørketid ikke har full dekning for hele det geografiske området figuren dekker.

Optiske satellittinstrumenter kan ikke se gjennom skyer. For områder som er skydekt i dagens kart leter vi derfor bakover i tid til nærmeste skyfrie situasjon. Dette betyr at det vil være en viss forsinkelse i snødekkekurvene ved nye snøfall og stor snøsmelting som foregår under skyet himmel. Videre vil det være tilfeller av støy ("spikes") som skyldes at enkelte områder med skyskygger feilaktig kan oppfattes som snødekt.

Klikk på figurene for full størrelse. De nyeste snødekkekartene kan ses her.